«Творчі сходинки – 2018»

Номінації:

1) суспільствознавство (історія, правознавство, економіка, громадянська освіта, суспільствознавство, предмети духовно-морального спрямування);

2) технології (інформатика, трудове навчання); 

3) здоров’я та фізична культура (основи здоров’я, фізична культура, захист Вітчизни); 

4) початкове навчання; 

5) методична робота. 

 

На Виставку експонуються матеріали, які відображають здобутки освітян області щодо удосконалення методичної діяльності, організації освітнього процесу відповідно до Закон України  «Про освіту». Зокрема:

 

– авторські підручники, посібники;

– методичні рекомендації (вказівки, поради);

– методичні розробки;

– збірник вправ (задач, текстів);

– хрестоматія, книга для читання;

– навчальний довідник;

– дидактичні матеріали;

– електронні та інші засоби навчального призначення тощо.

Примітка: представлені матеріали повинні бути схвалені та затверджені методичною радою  закладу освіти,містити анотацію роботи, прізвище, ім’я, по батькові автора та повну назву освітнього закладу де він працює (інформація подається на звороті титульної сторінки).

Усі матеріали мають бути представлені першими примірниками, набрані на комп’ютері державною мовою (мовою викладання), відредаговані та зброшуровані.

Виставкові матеріали не повинні порушувати Закон України  «Про освіту» ст. 42 (Акедемічна доброчесність)таЗакон України  «Про авторське право і суміжні права».