КАМІНЬ-КАШИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

 

 Н А К А З

 

 

20 лютого  2018 року                   м. Камінь-Каширський                                  №52

 

 

Про організаційні питання

щодо підготовки педагогічних

працівників для роботи в умовах Нової української школи

         Відповідно до Плану заходів на 201 –2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 №17-р «Про додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році», наказів Міністерства освіти і науки України №34 від 15.01.2018 року «Про деякі організаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи» та №36 від 15.01.2018 року «Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти», наказу ВІППО від 26.01.2018 №12-од «Про організаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи» та з метою підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності вчителів, які у 2018-2019 навчальному році будуть навчати учнів 1-их класів відповідно до Концепції «Нова українська школа», реалізації завдань нового Державного стандарту початкової освіти, основних напрямів державної політики у галузі освіти

 

НАКАЗУЮ:

 

1.                   Провести районний семінар-тренінг для вчителів із питань упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти згідно програми (додаток 1).

2.                   Затвердити список  для підвищення кваліфікації вчителів, які у 2018-2019 навчальному році будуть навчати учнів  1- их класів  відповідно до Концепції «Нова українська школа» та Державного стандарту початкової загальної освіти (додаток 2).

3.                        Провести районні  семінари для керівників закладів загальної середньої освіти «Стратегія розвитку: до нової української школи. Освітній експеримент: пілотування нового Державного стандарту початкової освіти».

4.                            Провести районний семінар-практикум для вчителів, які у 2018-2019 навчальному році будуть викладати музичне та образотворче мистецтво у 1 класі, «Особливості реалізації мистецької освітньої галузі в умовах упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти»,    серпень 2018 року.

5.                            Провести районний семінар-практикум для вчителів,  які у 2018-2019 навчальному році будуть викладати фізичну культуру в 1 класі, «Особливості реалізації фізкультурної освітньої галузі в умовах упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти», серпень 2018 року.

6.                            Організувати проходження підвищення кваліфікації учителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 навчальному році .

7.                            Керівникам закладів загальної середньої освіти забезпечити  наступне:

7.1.                     Обов'язкове проходження підвищення кваліфікації за очною (на базі локальних центрів району, відповідно до графіка проведення регіональних тренінгів  та дистанційною формою (на сайті студії онлайн-освіти ЕdEra) учителями початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 навчальному році;

7.2.                     Проходження підвищення кваліфікації для вчителів, які у 2018-2019 навчальному році будуть викладати музичне та образотворче  мистецтво у 1 класі, (районний семінар-практикум «Особливості реалізації мистецької освітньої галузі в умовах упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти»,    серпень 2018 року);

7.3.                     Проходження підвищення кваліфікації для вчителів, які у 2018-2019 навчальному році будуть викладати фізичну культуру в 1 класі, (районний семінар-практикум «Особливості реалізації фізкультурної освітньої галузі в умовах упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти», серпень 2018 року);

7.4.                     Проходження підвищення кваліфікації учителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 навчальному році ;

7.5.    Рекомендувати проходження дистанційного курсу навчання вчителів початкової школи  заступникам директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи у початкових класах на сайті студії онлайн-освіти ЕdEra.

         8. Контроль за виконанням цього наказу покласти завідувача райметодкабінету Подшивалкіну Л.П.

 

 
   

 

Начальник                                                                                                          В.ПАСЬ

 

Ніщик, 22005

 

 

 

Додаток 1

До наказу відділу освіти

Камінь-Каширської РДА

від 20.02.2018 №52

 

Програма

районного семінару-тренінгу для вчителів початкових класів

із питань упровадження проекту Державного стандарту початкової загальної освіти

 

         Цілі семінару-тренінгу:

         Ознайомити учасників тренінгу з проектом нового Державного стандарту початкової загальної освіти та модельною освітньою програмою.

         Поглибити розуміння інтегрованого підходу.

         Розвинути навички планування в умовах інтегрованого підходу та оцінювання освітніх досягнень учнів.

         Знати особливості організації освітнього середовища орієнтованого на дитину.

 

Перша сесія (два дні)  21-22 лютого

ЗОШ І-ІІІ ст.с. Раків Ліс

 

10:00 – 10:20

Відкриття семінару-тренінгу. Привітання учасників. Сучасний учитель як провідник змін

10:20 – 11:20

Огляд освітньї програми . Знайомство учасників. Вироблення правил.

Очікування учасників тренінгу.

11.20-11.30

Перерва

11:30 – 13:00

Концепція Нової української школи.

Виклики,що стоять перед початковою школою.Чинники якісної освіти.

Мета і головні компоненти Нової української школи: дитино центризм, компетентнісний підхід, педагогіка партнерства. Теоретичні засади Нової української школи.

13:00 – 13:30

Обід.

13:30 – 16:20

Роль учителя у формуванні психологічно безпечного освітнього середовища. Забезпечення права вибору. Формування спільних цінностей. Встановлення правил.  Практика ранкових зустрічей

16:20 – 16:30

Оцінка дня.

 

 

 

 

10:00 – 11:30

Нові професійні ролі і завдання сучасного вчителя в контексті концепції Нової української школи

11.30 – 11.40

Перерва

11:40 – 13:10

Державний стандарт початкової загальної освіти(загальний огляд).

13.10 – 13.40

Обід

13:40 – 16:20

Фізичне середовище (навчальні центри/освітні осередки). Навчальні матеріали та їх організація.

Участь дітей в організації освітнього середовища

16:20 – 16:30

Оцінка дня.

 

Друга сесія (три дні)  28-30 березня

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія»№2 м.Каменя-Каширського»

 

09:00 – 10:20

Принципи Державного стандарту початкової загальної освіти

10.20 – 10.30

Перерва

10:30 – 12.00

Зміст освіти: освітні галузі.Типова освітня програма. Освітня програма закладу освіти. Базовий навчальний план. Календарне планування.

12.00 – 12.30

Обід

12:30 – 14:00

Навчальні види діяльності, в основі яких діяльнісний підхід

14:00– 14:10

Перерва

14.10 – 15:20

Модельні навчальні програми.

Планування на тиждень . Планування на день .

15:20 – 15:30

Оцінка дня.

 

09.00 – 10.30

«Гра по-новому, навчання по-іншому в освітньому просторі Нової української школи». Час змін – погляд у майбутнє крізь призму педагогіки гри.

10:30 – 10:40

Перерва

10:40 – 12:10

Гра по-новому, навчання по-іншому.

12:10 – 12:40

Обід

12:40 – 14:40

Методика компетентнісного навчання «Шість цеглинок».

14:40 – 14:50

Перерва

14:50 - 15:20

Освітній потенціал гри з LEGO.

15:20 – 15:30

Підсумок дня. Рефлексія.

09:00 – 09:15

День, що починається з гри.

9:15 – 10:45

Проектна діяльність.

10:45 – 11:00

Перерва

10:45 – 12:15

Тільки разом до навчання через гру.

15.00-15:30

Підсумок дня. Рефлексія.

 

Третя сесія (п`ять днів)  4-8 червня

НВК «ЗОШ  І-ІІІ ст..-ліцей» №1 ім.Євгена Шабліовського м.Каменя-Каширського

09:00 – 10:20

Інтегрований підхід до навчання. Форми інтеграції.

10.20 – 10.30

Перерва

10:30 – 11:50

Інтегрований урок. Планування тематичного тижня.

11.50 – 12.10

Перерва

12:10 – 13:30

Критичне мислення. Тематичне планування: стратегія «ЗХД».

13:30 – 13:40

Перерва

13:40 – 15:00

 Особливості оцінювання навчальних досягнень  учнів. Технологія портфоліо

15:00 – 15:20

Оцінка дня.

 

 

09:00 – 10:20

Ефективний план уроку (таймменеджмент, чіткі та зрозумілі інструкції, паузи для мозку та тіла, зміна видів діяльності)

10.20 – 10.30

Перерва

10:30 – 11:50

Планування тематичного дня. Інтелект-карта як інструмент планування. Лепбук.

11.50 – 12.10

Перерва

12:10 – 13:30

Інтеграція навичок. «Щоденні 5»: читання про себе, читання для когось, слухання/аудіювання, робота зі словами, письмо для себе.

13:30 – 13:40

Перерва

13:40 – 15:00

Математика: маніпуляції з предметами, задачі.

Інтегрований курс «Я досліджую світ»: дослідження, соціальні навички.

15:00 – 15:20

Оцінка дня.

 

09:00 – 10:20

Нейропсихологія в освітньому середовищі. Нейропсихологічна діагностика та нейропсихологічна корекція. Труднощі навчання.

10.20 – 10.30

Перерва

10:30 – 11:50

Формувальне оцінювання. Спостереження. Технологія портфоліо.

Самооцінювання і оцінювання товаришем (peer assessment).

11.50 – 12.10

Перерва

12:10 – 13:30

Особливості роботи з учнями з різними функціональними обмеженнями: поради педагогам.

13:30 – 13:40

Перерва

13:40 – 15:00

Співпраця з родинами. Переваги залучення батьків до освітнього процесу. Батьки як помічники вчителя.

15:00 – 15:20

Оцінка дня.

 

 

09:00 – 10:20

Нові пріоритети, зміст і технології професійного розвитку вчителів у Новій українській школі.

10.20 – 10.30

Перерва

10:30 – 11:50

Інноваційні напрями роботи методичних об’єднань у Новій українській школі.

11.50 – 12.10

Перерва

12:10 – 13:30

Узагальнення досвіду вчителів Нової української школи та його використання в процесі професійного розвитку педагогів.

 Особливості створення і захисту авторських розробок учителів.

13:30 – 13:40

Перерва

13:40 – 15:00

Визначення освітніх потреб і запитів учителів при підготовці варіативної складової навчання.

15:00 – 15:20

Оцінка дня.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                     Додаток 2

До наказу відділу освіти

Камінь-Каширської РДА

від 20.02.2018 №52

 

Список вчителів початкових класів,

 які у 2018-2019 навчальному році будуть навчати учнів 1-их класів

№ п/п

Назва школи

Прізвище,

ім’я,

по-батькові

Освіта

Загальний стаж роботи

Термін проходження курсів

Категорія, звання

 

1.

ЗОШ І-ІІІст.

с. Боровне

Коваль Олена Петрівна

вища

30

11-22.01.2016

вища категорія

 

2.

ЗОШ І-ІІІст.

с. Брониця

Демидюк Лариса Андріївна

вища

26

20.11-91.12.2017

вища

 

3.

Ходаковська Галина Михайлівна

с/спец

36

11.09-22.09.2017

спец.,«ст.вчит.»

 

4

ЗОШ І-ІІІ ст.

с.Бузаки

Чоп Наталія Василівна

вища

9

2018(за планом)

ІІ категорія

 

5.

ЗОШ І-ІІ ст.

с. Великий Обзир

Люшик  Ніна Костянтинівна

с/спец.

37

13-24.10.2014

спец.

 

 

6.

ЗОШ І-ІІІ ст.

с.Видерта

Пархомович Ніна Федорівна

с/спец

35

29.05-16.06.2017

спеціаліст

 

7.

Степанюк Валентина Семенівна

вища

32

31.10-18.11.2016

 Вища категорія

 

8.

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ

с.Видричі»

Триндюк Людмила Петрівна

вища

18

2018(за планом)

І категорія

 

 

9.

ЗОШ І-ІІІ ст.

с.Воєгоще

Макарчук Надія Гордіївна

вища

38

16.02-27.02.2015

Вища, «ст. вчит.»

 

10.

Демидюк Ніна Володимирівна

мол.

спец.

 

 

 

 

11.

ЗОШ І-ІІІ ст..

с.Ворокомле

Лапайчук Вікторія Петрівна

с/спец.

28

05.09-16.09.2016

Спеціаліст

 

 

12.

ЗОШ І-ІІІ ст..

с.Грудки

Дем’яник Світлана Іванівна

с/пец.

34

03-24.06.2015

Спец.,ст.вч

 

Дем’янік Світлана Іванівна

вища

26

07.04-25.04.2014

Вища, ст..вчит.

 

13.

 

14.

ЗОШ І-ІІІ ст..

с. Гута-Боровенська

Кузьміч Тетяна Василівна

с/спец.

28

13.10-24.102014

спеціаліст

 

15.

ЗОШ І-ІІІст.

с.Добре

Бегаль Світлана Григорівна

вища

26

14.04-30.04.2015

Вища категорія,

 

16.

ЗОШ І-ІІІ ст..с. Житнівка

Кузьмич Галина Миколаївна

с/спец

30

11-22.09.2017

спеціаліст

 

17.

ЗОШ І-ІІІ ст..

с.Залісся

Раковець Наталія Миколаївна

с/спец.

24

26.05-06.06.2014

Спеціаліст

 

 

18.

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. –ліцей»№1 ім. Є.Шабліовського м.К-Каширського

Дмитрук Наталія Анатоліївна

 

 

вища

24

23.09-04.10.2013

(за планом 2018)

Вища

«вчитель-методист»

 

 

19.

Герасимик Світлана Іванівна

вища

27

11.01-22.01.2016

Вища

 

 

20.

Придатко Наталія Іванівна

вища

15

02.06-13.06.2014

І категорія

 

 

21.

Філюк Людмила Андріївна

вища

22

07.10-23.10.2013

(за планом 2018)

І категорія

 

 

22.

Найдич Лариса Іванівна

вища

25

10.05-27.05.2016

вища категорія

 

23.

 

Крам Тетяна Василівна

вища

5

 

Спец.

 

24.

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст..с-гімназія»№2

м.Каменя-

Каширського

Хаймик Лідія Іванівна

вища

37

25.03-24.06.2015

Вища

«ст.. вчит.»

 

25.

Батура Тетяна Адамівна

вища

30

25.03-24.06.2015

Вища, ст..вчит.

 

26.

Курчик Світлана Миколаївна

вища

26

27.03-14.04.2017

Вища, ст..вчит.

 

27.

Геліч Людмила Миколаївна

вища

17

02.06-13.06.2014

І категорія

 

28.

ЗОШ І-ІІІ ст.

с.Карасин

Сахарук Ганна Єрмолаївна

с/спец.

41

10-27.01.2017

Спец.

 

 

29.

ЗОШ І- ІІІ ст..

с.Качин

Дунайчук Галина Іванівна

вища

17

04.03-22.03.2013

І категорія

 

30.

ЗОШ І-ІІІ ст..

с.Нові-

Червища

Семененко Галина Іванівна

вища

32

07.10-25.10.2013 (за планом 2018)

І категорія

 

 

31.

Куницька Наталія Василівна

вища

11

05-16.09.2016

І категорія

 

32.

ЗОШ І-ІІІ ст..

с.Нуйно

Андрусь Оксана Василівна

вища

6

СНУ,2015

ІІ категорія

 

 

33.

ЗОШ І-ІІІ ст..

с.Підцир’я

Островська Наталія Миколаївна

вища

25

15.02-26.02.2016

вища

 

34.

ЗОШ І-ІІІ ст..

с. Піщане

Гноянець Лілія Олександрівна

с/спец

 

 

 

 

35.

Опорний навчальний заклад «ЗОШ І-ІІІ ст. с.Пнівне»

Шостак Ніна Трохимівна

вища

27

02.06-13.06.2014

вища категорія

 

 

36.

ЗОШ І-ІІІ ст..

с.Полиці

Мальчук Наталія Павлівна

вища

18

26.05-06.06.2014

І категорія

 

37.

ЗОШ І-ІІІ ст..

с.Раків Ліс

Шуйчик Світлана Іванівна

вища

29

30.01-10.02.2017

Вища

«ст..вчит.»

 

38.

Мись Світлана Петрівна

вища

28

02.-13.06.2014

Вища 2015

 

 

39.

Дончиць Лариса Дмитрівна

вища

22

30.01-10.02.2017

Вища

 

40.

ЗОШ І-ІІІ ст..

с.Сошичне

Хлуд Галина Іванівна

вища

29

24.03-04.04.2014

Вища, «ст.вчит.»

 

41.

Крючкова Оксана Василівна

с/спец

3

 

Спец.

 

42.

ЗОШ І-ІІІ ст..

с.  Тоболи

Чипинюк Світлана Іванівна

с/спец.

1

18.04-28.04.2017

Спец.

 

43.

ЗОШ І-ІІІст.

С. Хотешів

Давидюк Олена Вікторівна

Вища

 

РДГУ,2 курс

 

 

 

44.

ЗОШ І-ІІІ ст..

с. Черче

Велимчаниця Ніна Володимирівна

вища

38

02.06-13.06.2014

вища категорія

 

45.

 

Каламарчук Ірина Володимирівна

вища

9

10.10-28.10.2016

друга категорія

 

46.

ЗОШ І-ІІ ст..

с.Верхи

Марчук Наталія Іванівна

с/спец.

27

20.06-01.07.2016

Спец.

 

 

47.

ЗОШ І-ІІ ст..

с.Гута-Камінська

Гордій Оксана Миколаївна

с/спец

-

 

бакалавр

 

48.

ЗОШ І-ІІ ст..

с.Клітицьк

Склезь Тетяна Степанівна

с/спец.

5

СНУ, 1 курс

Спеціаліст

 

 

49.

ЗОШ І-ІІ ст..

с.Личини

Раковець Оксана Володимирівна

вища

17

10.06.-22.06.2013

(за планом 2018)

І категорія

2014

 

50.

ЗОШ І-ІІ ст..

с.Мельники-Мостище

Рудчик Людмила Адамівна

с/спец.

20

2018 (за планом)

Спеціаліст

 

 

51.

ЗОШ І-ІІ ст..

с.Мостище

Бегаль Валентина Іванівна

вища

22

07.10-25.10.2013

(за планом 2018)

Вища категорія

 

52

ЗОШ І-ІІ ст..

с.Оленине

Пащук Ольга Андріївна

вища

29

02.11-20.11.2015

Вища категорія

 

53.

ЗОШ І-ІІ ст..

с.Осівці

Дем’яник Валентина Василівна

с/спец.

30

10-26.05.2017

Спец.

 

54.

Стоцька Світлана Макарівна

с/спец.

24

27.05-07.06.2013

(за планом 2018)

Спец.

 

55.

ЗОШ І-ІІ ст..

с. Підбороччя

Савич Олена Геннадіївна

вища

30

19.03-18.06.2015

І категорія

 

56.

ЗОШ І-ІІ ст..

с.Підріччя

Матвійчук Алла Володимирівна

вища

14

27.03-14.04.2017

 

Вища категорія

 

57.

ЗОШ І-ІІ ст..

с.Радошинка

Мартинюк Наталія Петрівна

вища

10

11-22.09 .2017

ІІ категорія,

 

58.

ЗОШ І-ІІ ст..

с.Рудка-Червинська

Яцук Надія Іванівна

вища

18

2018

І категорія

 

59.

Соснівська філія

Лисик Світлана Іванівна

вища

26

20.02-03.03.2017

І категорія

 

 

60.

ЗОШ І-ІІ ст..

с. Стобихівка

Яринчук Людмила Василівна

вища

23

02-13.06.2014

І категорія

 

 

61.

Шворак Світлана Вікторівна

вища

19

02.11.2015

І категорія

 

62.

ЗОШ І-ІІ ст..

с.Теклине

Ліпич Ніна Миколаївна

вища

29

18.04-28.04.2017

 

І категорія

 

 

63.

Волицька філія

Лебіч Людмила Іванівна

вища

30

18.11-06.12.2013

(за планом 2018)

І категорія

 

64.

ЗОШ І ст..

С. Дубровиця

Деркач Світлана Станіславівна

 

с/спец.

 

 

 

 

 

65.

ЗОШ І ст.

с.Карпилівка

Балецька Валентина Степанівна

вища

26

10.06-24.06.2014

І категорія

 

66.

ЗОШ І ст..

с. Котуш

Царук Тетяна Миколаївна

вища

24

00.03-20.03.2015

І категорія

 

 

67.

ЗОШ І ст.. с. Краснилівка

Кухтей Оксана Василівна

вища

14

ВНУ,2017

 

 

68.

ЗОШ І ст..

с.Острівок

Березюк Тамара Адамівна

вища

19

21.03-08.04.2016

ІІ категорія

 

69.

ЗОШ І ст..

с. Старі Червища

Сацик Ольга Василівна

вища

2

 

 

 

 

70.

Фаринківська філія

Семенюк Тамара Яківна

вища

28

02.06-13.06.2014

І категорія