Скачать
НАКАЗ про орг метод роб 2017-2018.pdf
Adobe Acrobat документ 304.5 KB

 

КАМІНЬ-КАШИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

 

НАКАЗ

Від  01 вересня  2017 року                                                                                      № 245

                                                                 

Про організацію та зміст

методичної роботи з педагогічними кадрами

у 2017-2018 навчальному році

 

    На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Національної доктрини розвитку освіти в Україні, відповідно до проекту Концепції нової української школи, до Положення про районний методичний кабінет, затвердженого наказом МОН України від 08.12.2008 р. №1119, згідно з рекомендаціями щодо організації методичної роботи з педкадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою належної організації методичної роботи в закладах освіти району, створення умов для розвитку професійної компетентності, педагогічної майстерності та творчості педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їхньої кваліфікації, координації діяльності шкільних методичних кабінетів,районних методичних формувань і окружних методичних об’єднань при опорних закладах освітніх округів та формування інноваційного освітнього середовища й культури професійної діяльності педагогів

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити річний план роботи районного методичного кабінету

   (додаток 1).

2. Спрямувати науково-методичну роботу з педагогічними кадрами, їх професійну і психолого-педагогічну підготовку на реалізацію Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, оновленого змісту освіти, активне впровадження вчителями нових технологій навчання, ІКТ, перспективного педагогічного досвіду та реалізацію науково-методичної теми:

  «Розвиток професійної компетентності керівних і педагогічних кадрів як чинник забезпечення якісної освіти і умова формування інноваційного освітнього середовища»

3. Визначити напрямки у діяльності районного методичного кабінету:

3.1.  Стратегічний напрям -  створення передумов для забезпечення якісної освіти на засадах формування інноваційного середовища та розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів  у світлі вимог Концепції Нової української школи;

3.2. Основні  напрямки  роботи:

- створення умов для неперервного навчання педагогічних працівників,

  для формування персональної освітньої траєкторії  розвитку педагогів

 (колективного, групового, індивідуального), здатності до критичного самоаналізу результатів;

- науково-методичне забезпечення наступності в організації та змісті дошкільної і початкової, початкової і базової школи відповідно до вимог нових Державних стандартів, оновленого змісту освіти;

-  трансформування наукових ідей у педагогічну практику, забезпечення науково-методичного супроводу та координації інноваційної , пошуково-дослідницької роботи в ЗНЗ;

 - розвиток інноваційної моделі науково-методичної роботи  у межах освітнього округу;

-  розвиток єдиного освітньо-інформаційного простору району, удосконалення форм мережевої взаємодії в організації освітньої комунікації;

    забезпечення формування медіаінформаційної компетентності педагогів;

- сприяння ефективному функціонуванню районної школи педагогічного новаторства, формуванню інноваційної професійної культури вчителя;

- науково-методичне забезпечення організації виховної роботи , національного та військово-патріотичного виховання

- забезпечення оптимальних умов для виявлення обдарованих дітей та надання їм підтримки в розвитку творчого потенціалу, їх самореалізації і постійному духовному самовдосконаленні.

 

4. Забезпечити виконання основних  завдань  діяльності методкабінету:

- модернізація форм, змісту і методів формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників, мотивація до впровадження інноваційних освітніх технологій;

- організація неперервної освіти, створення умов для самореалізації та творчого зростання учасників навчально-виховного процесу;

- науково-методичний супровід впровадження, реалізації нового Державного стандарту загальної початкової та середньої освіти. Концепції Нової української школи;

- забезпечення взаємодії з навчальними закладами і методичними об’єднаннями вчителів, що сприяє індивідуалізації, диференціації, задоволенню практичних запитів керівників, педагогів і педагогічних колективів;

- здійснення моніторингу показників роботи педагогічних працівників для своєчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо удосконалення їхньої діяльності;

-  моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, їх відповідності Державному стандарту початкової та середньої загальної освіти; умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів, дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання;

- посилення співпраці з вищими навчальними закладами з питань підвищення кваліфікації й удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів;

 

-  створення необхідних умов для розвитку мотивації педагогів до дослідницько-пошукової діяльності, самоосвіти та саморозвитку;

-  координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах, районних предметних методичних об'єднань, методичних об’єднань на базі опорних навчальних закладів освітніх округів, методичних осередків в навчальних закладах;

- подальше удосконалення системи пошуку, розвитку і підтримки обдарованих учнів, стимулювання результативної праці вчителів;

-  удосконалення психологічного супроводу соціалізації учнів, їх саморозвитку;

-  науково-методичний супровід  навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами;

- організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій для безперервної професійної діяльності педагогів і оптимізації навчально-виховного процесу; оновлення та поповнення сайтів РМК, РМО;

- оптимізація роботи зі створення в загальноосвітніх закладах району інформаційних ресурсів, розширення мережі індивідуальних блогів та сайтів педагогів;

- вивчення, узагальнення, пропагування й упровадження  педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій і методик, наукових ідей;

- осучаснення інформаційно-видавничої діяльності.

 

5. Затвердити склад науково-методичної ради:

         Подшивалкіна Любов Петрівна – голова ради, завідувач РМК

         Ліщинська Лідія Володимирівна – секретар, методист РМК

         Ніщик Марина Василівна – методист РМК

         Олісейчик Валентина Миколаївна – методист РМК

         Рюміна Лідія Іванівна – методист РМК

         Блінова Людмила Олександрівна – методист РМК

         Денисюк Світлана Федорівна - методист РМК

         Каширець Наталія Петрівна – методист РМК

         Костюшко Віталій Степанович – методист РМК

         Соловей Людмила Володимирівна– директор районного Будинку дитячої

         юнацької творчості

         Пась Оксана Валентинівна – методист районної станції юних туристів

         Курчик Світлана Миколаївна – заступник директора з навчально-виховної  

         роботи НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія» №2 м. Каменя-Каширського

         Макарчук Наталія Євгенівна – заступник директора з

         навчально-виховної роботи НВК«ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей»  №1 ім.Є.Шабліовського

          м. Каменя-Каширського

         Назарчук Світлана Дмитрівна– заступник директора з навчально-виховної

          роботи ЗОШ І-ІІІ ст. с. Видерта

         Матвійчук Алла Володимирівна – заступник директора з навчально-виховної

          роботи ЗОШ І-ІІ ст. с. Підріччя

 

6. Згідно рішення науково-методичної ради РМК для організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами ЗНЗ  визначити і затвердити:

 

6.1. Загальну структуру методичної роботи:

- науково-методична рада РМК;

- районні методичні об’єднання – 21;

- методичні об’єднання при опорних закладах освітніх округів – 82;

- шкільні методичні об’єднання – 44;

- постійно діючі, проблемні, інтегровані, цільові семінари, семінари-тренінги, семінари-практикуми –40;

- школи професійного становлення керівника, педагога – 10;

- вища школа педагогічної майстерності  - 1;

- авторські і творчі лабораторії – 5;

- творчі майстерні - 2;

- майстер-класи – 10;

- районні творчі групи – 5;

- опорні школи і ДНЗ – 12.

6.2. Структуру методичної роботи з педагогічними працівниками за фахами (додаток 2).

 

6.3. Мережу районної школи педагогічного новаторства з періодичністю занять 2-5 разів:

 

*ВИЩА ШКОЛА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ вчителів природничо-математичних дисциплін «Інтегроване навчання – новація в освіті»

                                 (Рюміна Л.І., Блінова Л.О., Каширець Н.П., Костюшко В.С.)

*АВТОРСЬКІ ТА ТВОРЧІ ЛАБОРАТОРІЇ :

- міжгалузева творча лабораторія з питань підвищення ІКТ-компетентності, психологічної та громадянської компетентностей ( Олісейчик В.М., Костюшко В.С.)

- Шептур В.Г., старшого вчителя, вчителя  української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів села Черче, з питань реалізації компетентісного підходу при викладанні рідної мови та літератури                                                                ( Макарчук М.А.);

- Ніщик Ю.В., вчителя-методиста, вчителя інформатики ЗОШ І-ІІІст. с.Раків Ліс з питань формування  компетентностей самоосвіти і саморозвитку на уроках інформатики                                                                                       (Костюшко В.С.);

- Коренги І.М., старшого вчителя, вчителя математики НВК №2 з питань з питань розвитку творчих здібностей учнів при вивченні математики            (Рюміна Л.І.);

- Гундерич О.С., старшого вчителя, вчителя зарубіжної літератури ЗОШ  І-ІІ ст.села Підбороччя « Сучасні форми і методи навчання в системі формування духовно-моральної культури учнів»                                                                 (Парфелюк Ю.М.);

 

* ТВОРЧІ  МАЙСТЕРНІ:

- Виндюк Н.А., заступника директора з виховної роботи  ЗОШ І-ІІІ ст. с.Карасин  «Створення системи національно-патріотичного виховання учнівської молоді в умовах сучасної школи»                                                                      (Олісейчик В.М.);

- Шуйчик С.І., вчителя початкових класів ЗОШ І-ІІІ ступенів села Раків Ліс,  з питань використання технології створення ситуації успіху                (Ніщик М.В.);

 

* МАЙСТЕР-КЛАСИ:

- Пугача Р.І., вчителя-методиста, вчителя географії  ЗОШ І-ІІІ ст. с.Піщане, лауреата обласного  етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в номінації «географія» з питань підвищення якості географічної освіти засобами ІКТ           ( Блінова Л.О.);

-Чопа М .Ф., вчителя-методиста, вчителя німецької мови ЗОШ І-ІІІ ст. села Бузаки,  з питань формування компетентності школярів шляхом застосування інтерактивних  технологій                                                                 (Парфелюк Ю.М.);

- Карпіка В.В.,вчителя-методиста, вчителя математики ЗОШ І-ІІІ ст.с.Грудки з питань використання тестових технологій навчання на уроках математики

                                                                                                                        (Рюміна Л.І.);

-Ющик І.О.,старшого вчителя,вчителя початкових класів НВК №1 м.К-Каширського

«Використання мультимедійних засобів на уроках у початковій школі»  

                                                                                                                         (Ніщик М.В.);

-Борсук Т.Я., вчителя-методиста, вчителя української мови та літератури НВК №1 м.К-Каширського «Розвиток ключових компетентностей учнів у процесі вивчення

мови  і літератури»                                                                                (Макарчук М.А.);

-Карпіка С.М., старшого вчителя, вчителя фізичного виховання, керівника туристсько-спортивного гуртка з питань національно-патріотичного виховання засобами фізичної культури і туризму                                (Монець П.С., Тищук І. С.);

-Антонюк І .В., керівника гуртка декоративно-прикладного мистецтва РБДЮТ «Використання  національно-патріотичних символів в оформленні інтер’єру навчального закладу»                                                   (Олісейчик В.М., Соловей Л.В.);

- Мирончук Л.М., вчителя індивідуального навчання  ЗОШ І-ІІІ ст. села Видерта «Педагог, який працює серцем»                                                            (Макарчук М.А.).

- Борох С.П., вихователя-методиста Камінь-Каширського ДНЗ №2 «Розвиваючі ігри нового покоління в інтелектуальному розвитку дошкільників»        (Ліщинська Л.В.);

- Ярошук О.І.,  вихователя-методиста   Камінь-Каширського ДНЗ №2 «Забезпечення інтелектуально-мовленнєвого розвитку дошкільників шляхом використання коректурних таблиць»                                                                            (Ліщинська Л.В.).

 

 6.4. Теми досліджень творчих та динамічних груп і їх керівників:

- вчителів початкових класів «Онлайн платформи у системі роботи вчителя початкових класів»                                                                                    (Ніщик М.В.);

- вчителів іноземної мови  «Розробка та запровадження моніторингу рівня професійної компетентності вчителя»                                                (Парфелюк Ю.М.);

 

- вчителів зарубіжної літератури з питань  використання методу проектів в процесі вивчення зарубіжної літератури                                                          (Парфелюк Ю.М.);

 

- вчителів біології і хімії «Інноваційні підходи до реалізації методики розв’язування ускладнених задач та задач олімпіадного типу»                                  (Каширець Н.П.);

 

- вчителів курсу «Основи здоровя» «Захисти себе від ВІЛ»             (Костюшко В.С.);

    

6.5. Мережу шкіл молодого спеціаліста , професійного становлення  керівника, педагога:

- школа професійного становлення керівника

Подшивалкіна Л. П.

- районна школа молодого спеціаліста «Діалог»

Денисюк С.Ф.

- школа становлення вчителя математики

Рюміна Л.І.

- районна школа резерву керівних кадрів

Денисюк С.Ф.

- історичне товариство

Денисюк С.Ф.

-школа молодого вчителя іноземної мови

Парфелюк Ю.М.

- школа становлення вчителя початкових класів

Ніщик М.В.

- школа становлення вихователя-методиста, керівника  ДНЗ

Ліщинська Л.В.

- школа становлення вихователя  ДНЗ

Ліщинська Л.В.

- партнер-клуб «Шлях до успіху» вчителів географії

Блінова Л.О.

 

6.6. Мережу опорних шкіл:

Державно-громадське управління навчальним закладом.

Компетентісний підхід до управління навчальним закладом.

Форми і методи організації основ військової справи, посилення прикладної фізпідготовки юнаків допризовного віку.   (НВК №1)

Тішкова Л.А. Подшивалкіна Л.П.,

Монець П.С.

 

Формування мовленнєвої компетентності і підвищення мовної культури молодших школярів.

Організація позакласної роботи зі спортивних ігор.

Організація допрофільної підготовки та профільного навчання в старшій школі в умовах модернізації освіти

 Організація життєтворчості учнів як основи виховного процесу    (НВК №2)

Куницька Г.В.

Ніщик М.В.

Монець П.С.

Лук’янчук Г.Б.

 

Олісейчик В.М.

Формування педагогічної майстерності вчителя на основі творчого використання новаторського підходу В.О.Сухомлинського.

Формування здорового та безпечного  способу життя, духовної, екологічної культури дітей та учнівської молоді.

Організація туристсько-краєзнавчої і дослідницької роботи учнів.

Створення та реалізація ситуації успіху в навчанні молодших школярів

Впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес.

(ЗОШ І-ІІІ ст. с. Раків Ліс)

Кузьмич О.П.

Подшивалкіна Л.П.

 

Олісейчик В.М.

 

Блінова Л.О.

 

Ніщик М.В.

 

Костюшко В.С.

 

Впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в навчально-виховному процесі на уроках іноземної мови в початкових класах (ЗОШ І-ІІІст. с. Раків Ліс, Воєгоще)

Парфелюк Ю.М.

Сич Т.В.

Врублевська Т.Ф.

Науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів

(ЗОШ І-ІІІ ст. села Видерта)

Подшивалкіна Л.П.,

 Назарчук С.Л.

Формування в учасників навчально-виховного процесу науково обґрунтованих переконань здорового способу життя шляхом впровадження здоров’язберігаючих технологій, принципів гуманізації освіти, діагностично-корекційної роботи, особистісно зорієнтованих технологій

(ЗОШ І-ІІІст. с. Ворокомле)

Денисюк М.І.

Олісейчик В.М.

 

Використання народної педагогіки у вихованні громадянина-патріота в умовах розбудови національної системи освіти (ЗОШ І-ІІІст. с. Нуйно)

Лукашук С.В.

Олісейчик В.М.

 

Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес (ЗОШ І-ІІІст. с. Залісся)

Карпук Л.М.

Подшивалкіна Л.П.

Денисюк С.Ф.

Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу.

 Впровадження інноваційних форм і методів екологічного виховання  (ЗОШ І-ІІІст. с. Підцир’я)

Мельницький Ф.І.

Олісейчик В.М.

Каширець  Н.П.

Формування екологічного світогляду дошкільників шляхом використання інноваційних технологій

(ДНЗ №2 м. Каменя-Каширського)

Ліщинська Л.В. Занюк В.А.

Науково-методичний супровід організації підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі

(ДНЗ №4 м. Каменя-Каширського)

Ліщинська Л.В. Деркач О.І.

 

Опорний навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів села Пнівне»

Пась В.І.,

Красюк Н.Є.

 

7. Здійснювати координацію окружного та внутрішкільного методичного навчання згідно закріплених  за методистами методичних зон:

-Загальноосвітні школи  №1,№2 м. Каменя-Каширського, сіл Підцир’я,

Раків-Ліс, Гута-Камінська, Клітицьк, Підріччя  -                                     Рюміна Л.І.;

- Полиці, Великий Обзир, Піщане, Верхи, Гута- Боровенська, Боровне, Житнівка, Оленине –                                                                                                     Блінова Л.О.;                                                                                           

-Бузаки, Черче, Мельники- Мостищенські, Мостище, Підбороччя,   Видричі, Хотешів, Добре, Теклине -                                                                           Каширець Н.П.;

-Видерта, Ворокомле, Грудки, Осівці -                                               Костюшко В.С.;

- Сошичне, Нуйно,  Залісся, Качин, Личини, Карасин, Радошинка, Стобихівка-   

                                                                                                                    Денисюк С.Ф.;

-Пнівне, Брониця,  Воєгоще,  Соснівка, Тоболи,  Нові Червища,  Рудка-Червинська-

                                                                                                                          Ніщик М.В.

 

8. З метою формування інноваційного освітнього простору визначити:

 

8.1. Базовими  шкільні методичні кабінети з напрямів:

- Формування педагогічної майстерності вчителя на основі творчого використання новаторського підходу В.О.Сухомлинського

                                                                                ( ЗОШ І-ІІІ ст. с.Раків Ліс);

- Використання моніторингових досліджень  для підвищення якості освіти                                                                     (ЗОШ І-ІІІ ст. села Полиці);

- Науково-методичний супровід організації інклюзивного навчання; моніторинг педагогічної діяльності й оцінювання професійного зростання вчителя                                               (НВК №1);

- Розвиток дослідницької компетентності учасників педагогічного процесу, система мотивації вчителя і учня в розвитку компетентностей                                 (НВК №2);

-Методичний кабінет-центр розвитку професійної компетентності, педагогічної майстерності і творчості             ( ЗОШ І-ІІІ ст. сіл Видерта, Ворокомле);

-Роль методичної роботи у формуванні інноваційного стилю діяльності педагогічного колективу                                     ( ЗОШ І-ІІІ ст. с. Залісся);

-Інтерактивні методи в системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами

                                                                                (ЗОШ І-ІІ ст. с.Підріччя)

 

8.2. Мережу сучасних моделей освітніх закладів району:

Проектні технології в управлінні навчально-виховним

 Закладом (НВК №2 м.Каменя-Каширського)

 

Подшивалкіна Л.П.,

Куницька Г.В.

Школи формування здорового способу життя

(ЗОШ І-ІІІ ст. сіл Раків Ліс, Ворокомле, Видерта,

НВК №1)

Олісейчик В.М.,

Кузьмич О.П.,

Денисюк М.І.,

Назарчук С.Л.,

Тішкова Л.А.

Компетентнісний підхід в управлінні загальноосвітньою школою

(НВК №1 м.Каменя-Каширського, ЗОШ І-ІІІ ст..

 сіл Видерта, Грудки, Ворокомле)

Подшивалкіна Л.П., Тішкова Л.А., Назарчук С.Л., Решетовський І.І., Денисюк М.І.

Школа як осередок розвитку громади

(НВК с.Видричі, НВК №1 м.Каменя-Каширського)

Подшивалкіна Л.П., Чоп В.П.,

Тішкова Л.А.

Школа екологічного розвитку дитини

(ЗОШ І-ІІІ ст. сіл  Підцир’я, Раків Ліс)

Каширець Н.П.,

Мельницький Ф.Ф.,Кузьмич О.П.

Сучасні моделі виховної системи кдасного керівника

(НВК №2 м.Каменя-Каширського,

 ЗОШ І-ІІІ ст.. сіл Раків Ліс, Грудки)

 

Олісейчик В.М.,

Хаймик Г.А.,

Демяник С.І.

Модель виховної системи класу з питань формування

творчої активності школярів

(НВК №2 м.Каменя-Каширського)

 

Олісейчик В.М.,

Нестерук І.В.

Здоровязбережувальні та здоровяформувальні

оздоровчі технології       (ДНЗ №3)

Ліщинська Л.В.,

Леснік  К.А.

 

8.3. Обєкти вичення, апробації та впровадження перспективного педагогічного досвіду (згідно розділу 4 річного плану роботи РМК).

 

Спільне з ВІППО вивчення досвіду вчителів:

 

- Борох С.П., вихователя ДНЗ №2 м.Каменя-Каширського,-   «Формування сенсорно-пізнавальної компетенції у дітей дошкільного віку» ;

- Ніщик  Ю.В., вчителя інформатики ЗОШ І-ІІІ ст. села Раків-Ліс,- «Розв’язування чисельний і оптимізаційних задач за допомогою табличного процесора»;

- Пугача Р.І., вчителя географії ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Піщане, - «Формування інформаційної компетентності засобами ІКТ на уроках географії»

Протягом року

 

 

Ліщинська Л.В.

 

 

Костюшко В.С.

 

 

Блінова Л.О.

 

 

8.4. Забезпечити участь в роботі обласних творчих груп, шкіл передового педагогічного досвіду:

- П’ятенка В.О. – НВК №1 м.Каменя-Каширського - творча група вчителів економіки «Теоретичні та практичні аспекти викладання курсу за вибором», «Фінансова грамотність»

- Синицької Л.А. – ЗОШ І-ІІІст. с. Нуйно - творча група вчителів французької мови «Розвиток діяльнісних здібностей учнів як пріоритетної характеристики компетентнісної технології навчання іншомовного спілкування»;

- Мись С.О. - ЗОШ І-ІІІст. с. Раків Ліс – школа передового педагогічного досвіду вчителів початкових класів «Формування природознавчої компетентності молодших школярів»

-  Пугач Л.В. – НВК №2  - творча група вчителів зарубіжної літератури та російської мови «Філологічний олімп»

Марчука В.В. – ЗОШ І-ІІІ ст.. села Нові Червища – творча група з питань використання методу кейсів у навчально-виховному процесі;

-Пахачук Н.В. – НВК №1 м. Каменя-Каширського – творча група вчителів англійської мови «Розвиток міжкультурних компетентностей вчителя»;

- Карпук Т.І. – ЗОШ с. Брониця – творча група «Шляхи та можливості реалізації досвіду педагогів Німеччини на уроках німецької мови в українській школі»

 

 

Блінова Л.О.

Парфелюк Ю.М.

Ніщик М.В.

 

 

9. Забезпечити участь у реалізації Всеукраїнських проектів  та експериментів :

-  «Інтелект України» (НВК №1, №2 м.Каменя-Каширського);

 

_ «Розвиток громадсько активних шкіл в Україні шляхом упровадження програми “Школа як осередок розвитку громади» НВК №1 м.Каменя-Каширського, НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня – ДНЗ села Видричі»       

 

Участь у Всеукраїнському експерименті за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» ( ЗОШ І-ІІІ ст. с. Раків Ліс)

 

 

 

 

Вересень-

травень

Подшивалкіна Л.П.

Ніщик М.В.

 

 

Тішкова Л.А.

Чоп В.П.

 

 

 

Подшивалкіна Л.П.,

Ніщик М.В.

 

10. Провести масові представницькі методичні заходи з педагогічними працівниками району:

 

Круглий стіл «Саморозвиток особистості педагога як умова креативної самореалізації, професійного успіху»

 

 

«Калейдоскоп методичних ідей»  з теми: «Шляхи підвищення виховного потенціалу шкільної географії засобами краєзнавства»

 

 -Науково-практична конференція  «Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку».

 

 

Листопад

 

 

 

січень

 

 

 

січень

 

 

 

 

Подшивалкіна Л.П.,

Методисти

 

 

Блінова Л.О.

 

 

 

Ліщинська Л.В.

 

 

 

11.  Організувати у співпраці з ВІППО якісну підготовку та проведення на базі навчальних закладів району обласних семінарів:

_ обласний семінар-практикум «Національно-патріотичне виховання учнів: співпраця шкільного бібліотекаря з класними керівниками» ( шкільні бібліотекарі, класні керівники);

_обласний проблемний семінар з елементами тренінгу «Управлінська культура керівника навчального закладу»;

_обласний семінар-практикум для молодих  вчителів фізики «Реалізація міжпредметних звязків на уроках фізики»

_ проблемний семінар для вчителів природничих дисциплін «Роль проектних технологій у науково-пошуковій роботі вчителя природничих дисциплін»

 

жовтень

 

 

жовтень

 

жовтень

 

листопад

Подшивалкіна Л.П.,

Олісейчик В.М.

 

Подшивалкіна Л.П.,

 

Савош В.О.

 

Каширець Н.П.

12. Періодично поповнювати розділи сайтів РМК, методичних об’єднань, загальноосвітніх закладів,  електронних баз даних, медіатек: вести каталогогізацію  відеотеки методичних заходів, матеріалів, наявних в методкабінеті, публікацій педагогічних кадрів району.

 

13. Методистам РМК забезпечити:

13.1. науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів, роботи з керівними кадрами та їх резервом, виховної роботи , позашкільної освіти, інклюзивної освіти, проведення конкурсів фахової майстерності, атестації педагогічних працівників, реалізації освітніх проектів;

13.2. керівництво роботою методичних об’єднань закладів освіти та координацію їхньої діяльності;

13.3. планування змісту роботи підрозділів районної школи педагогічного новаторства, шкіл молодого спеціаліста, професійного становлення спільно з їх керівниками та подання планів на затвердження до 15.09.2017 р.;

13.4. організацію та проведення методичних заходів з урахуванням актуальності тем, часу, запитів педагогів та вимог реформування освіти;

13.5. виконання завдань та заходів, передбачених на 2017-2018 навчальний рік районними програмами;

13.6. організацію:

- проведення районних олімпіад з навчальних предметів, малої олімпіади серед учнів початкових класів, конкурсів, змагань та участь в обласних заходах;

- виконання плану – графіка курсової перепідготовки;

- підготовку та проведення атестації педагогічних працівників району;

- психологічний супровід методичної роботи з педагогічними кадрами;

- проведення моніторингу роботи з обдарованими і здібними учнями, професійної педагогічної діяльності, результатів ЗНО в ЗНЗ району.

 

14. Керівникам шкіл, позашкільних навчальних закладів:

14.1. проаналізувати стан методичної роботи за 2016-2017 навчальний рік на засіданнях методичної, педагогічної  рад;

14.2. створити організаційні умови для безперервного вдосконалення фахової освіти, формування та розвитку педагогічної компетентності й професійної майстерності педагогічних працівників;

14.3. довести до відома працівників, що участь у методичній роботі є професійним обов’язком;

14.4. розробити оптимальну для навчального закладу структуру методичної роботи, погодити її на засіданні науково-методичної ради РМК, спланувати зміст діяльності з розвитку професійної компетентності педагогічних працівників;

14.5. створити сприятливі умови для ефективної методичної роботи, творчих пошуків і самоосвіти педагогічних кадрів;

14.6. організувати роботу з молодими спеціалістами, забезпечити участь у заняттях шкіл молодого вчителя, шкіл професійного становлення педагога;

14.7. вивчити й проаналізувати потребу педагогічних кадрів в курсовій перепідготовці, подати замовлення в РМК до 06.09.2017 року, забезпечити дотримання й виконання плану-графіка курсової перепідготовки.

14.8. Забезпечити:

- готовність педагогів до змін в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»;

- реалізацію оновлених навчальних програм та змісту освіти для 1-4, 5-11 класах ;

- організацію та навчально-методичний супровід діяльності початкової школи;

- неухильне дотримання методичних рекомендацій щодо викладання навчальних предметів у 2017-2018 навчальному році та ведення шкільної документації;

- своєчасне подання достовірної статистичної звітності з питань діяльності закладу освіти, звітів щодо стану методичної роботи;

- подальше вдосконалення внутрішкільного моніторингу якості освіти, питань розвитку обдарованих і здібних учнів, творчих педагогів; системи мотивації і заохочення результативної педагогічної діяльності;

- активну участь педагогів в методичних заходах районного, обласного, Всеукраїнського рівнів.

 

15.  Організувати роботу з обдарованими учнями у співпраці з ВОМАН, ЦТТУМ, ВОЕНЦ, ЦТСЕ.

 

16. Забезпечити якісне виконання річного плану та організацію методичної роботи згідно структури, схваленої науково-методичною радою РМК 06 вересня 2017 р.

 

17. Наказ довести до відома керівників ЗНЗ, ДНЗ, позашкільних закладів освіти.

 

18. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача  методичного кабінету відділу Подшивалкіну Л.П.

          

 

 

 

 

                      Начальник                                         В.ПАСЬ

 

 

 

  • Подшивалкіна, 23483