ІV.ВИВЧЕННЯ, АПРОБАЦІЯ  ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

 

Тема досвіду

Форма роботи (вид діяльності)

Термін проведення

Відповідальні

1.

Інформаційні технології:можливості та використання в освітньому процесі

Міжгалузева творча лабораторія

(поширення досвіду: майстер-класи, семінари-практикуми)

Листопад

Січень

 

Подшивалкіна Л.П., завідувач РМК,Костюшко В.С., методист РМК,

Прокопчук Р.П., директор ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Полиці, Пугач Р.І., Гель А.О., Матвійчук А.В.

2.

Система управління  науково-методичним забезпеченням інноваційної діяльності педагогічних кадрів

Поширення досвіду (збірка матеріалів,

консультаційні пункти, технопарк «Лабораторія педагог.успіху», презент.меседжі)

 

 

Вересень

Квітень

Подшивалкіна Л.П., завідувач РМК,

Кузьмич О.П., директор, Борсук В.М., ЗНВР ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Раків Ліс, Павліч Т.П.,ЗНВР  НВК №2, Макарчук Н.Є.,ЗНВР НВК №1 м. Каменя-Каширського

 

 

Розвиток професійної компетентності педагогічних кадрів

Поширення досвіду роботи ЗНВР (збірка матеріалів, консультпункт)

Протягом року

Подшивалкіна Л.П., завідувач РМК,Назарчук С.Д., Костючик В.В., ЗНВР ЗОШ І-ІІІ ст. с. Видерта, Ворокомле

 

3.

Ефективна система мотивації вчителя – умова розвитку його професійної майстерності

 Поширення досвіду (презент. меседж)

Листопад

Подшивалкіна Л.П., завідувач РМК,  Карпук Л.М., директор ЗОШ І-ІІІ ст. с. Залісся

5.

Компетентнісний підхід до управління загальноосвітнім навчальним закладом

Поширення досвіду (інформаційно-консультаційний пункт, відеофільм)

Квітень

Подшивалкіна Л.П., завідувач РМК, Тішкова Л.О., керівник,  Макарчук Н.Є., ЗНВР НВК №1 м. Каменя-Каширського,

6.

На шляху до нової школи: впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в загальноосвітніх навчальних закладах району

Впровадження науково-педагогічного проекту

Серпень-червень

Подшивалкіна Л.П., завідувач РМК, Ніщик М.В., методист РМК, Тішкова Л.О.,

 директор НВК №1 м. Каменя-Каширського, Курчик С.М., ЗНВР НВК №2 м. Каменя-Каширського

7.

Участь у всеукраїнському експерименті за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освітив умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти»

Участь у всеукраїнському проекті (розробка і впровадження)

Серпень-червень

Подшивалкіна Л.П., завідувач РМК, Ніщик М.В., методист РМК, Кузьмич О.П., директор, Борсук В.М., ЗНВР ЗОШ І-ІІІ ст. с. Раків Ліс,

8.

Організація роботи з дітьми з особливими потребами

 Поширення досвіду

 

Вересень

Грудень

 

Макарчук М.А., завідувач районною ПМПК, Тішкова Л.О.,

 директор, Бащук Н.М., ЗНВР НВК №1 м. Каменя-Каширського, Демяник С.І., ЗВР ЗОШ І-ІІІ ст. с. Грудки

9.

Застосування інтерактивних методів на уроках історії як засіб формування ключових компетентностей школярів

Поширення досвіду

Вересень-квітень

Денисюк С.Ф., методист РМК, Войчик Л.С., Шумік О.П., НВК №2 м. Каменя-Каширського

10.

Предметно-розвивальне середовище як один з визначальних факторів забезпечення гармонійного розвитку дитини

Узагальнення досвіду роботи

травень

Ліщинська Л.В., методист РМК, Нестерук Л.В., завідувач ДНЗ с. Видерта

11.

Формування екологічної компетентності дітей через  екперементально-дослідницьку діяльність

Вивчення досвіду роботи

Жовтень-травень

Ліщинська Л.В., методист РМК,

Власюк М.І., вихователь

ДНЗ  с.Воєгоща

12.

Розвиток навчально-пізнавальної діяльності школярів

Поширення досвіду

Січень

Травень

Макарчук М.А., завідувач районною ПМПК, Корінчук Л.І., вчитель української мови та літератури НВК № 2 м. Каменя-Каширського

13.

Використання методу проектів в системі роботи вчителів біології, хімії, екології з використанням методу проектів

Поширення досвіду

Жовтень,  січень

Каширець Н.П., методист РМК, Сацик Н.Й., вчитель біології, ЗОШ І-ІІІ ст.. с Раків Ліс

14.

Використання інноваційних технологій навчання у розвитку творчих здібностей учнів

Поширення досвіду

Жовтень-травень

Ніщик М.В., Артемук О.О.., вчитель музичного мистецтва НВК 2 м.Каменя-Каширського

15.

Інтеграція як засіб у формуванні здоров`язбережувальної  компетентності учнів у початковій школі

 

Узагальнення досвіду

грудень

Ніщик М.В., методист РМК, Мись С.П., вчитель початкових класів ЗОШ с. Раків Ліс

 

16.

Розроблення впровадження науково-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти

Поширення досвіду (семінари-тренінги, метод.консультування)

Вересень-травень

Окремий графік

Ніщик М.В., методист РМК,Рудчик Т.А., вчитель початкових класів ЗОШ с. Раків Ліс

 

17.

Розвиток інтелектуальних здібностей дошкільників шляхом використання інноваційних технологій

Майстер-клас

 

Пошир.досвіду

Листопад, березень

 

Ліщинська Л.В., методист РМК, БорохС.П., вихователь ДНЗ №2 м. Каменя-Каширського

18.

Використання інноваційних технологій у мовленнєво-творчому розвитку дошкільників

Майстер-клас

(поширення досвіду)

Лютий

Ліщинська Л.В., методист РМК, Ярошук О.І., вихователь ДНЗ №2 м. Каменя-Каширського

19.

Використання мультимедійних технологій на уроках правознавства і історії

Вивчення досвіду

Жовтень-травень

Денисюк С.Ф., методист РМК, Гель А. О., вчитель правознавства і історії ЗОШ І-ІІст.. с. Гута-Камінська

20.

Використання тестових технологій навчання на уроках математики

Майстер-клас (поширення досвіду)

Грудень

Березень

Рюміна Л.І., методист РМК, Карпік В.В., вчитель математики ЗОШ І-ІІІст..с. Грудки

21.

Проектна діяльність шкільної бібліотеки

Школа ППД (поширення досвіду)

Жовтень

Листопад

Березень

Олісейчик В.М., методист РМК, Козік Н.О., шкільний бібліотекар ЗОШ І-ІІІ ст..с. Підцир’я

22.

Розвиток творчих здібностей учнів при вивченні математики

Авторська лабораторія (поширення досвіду)

Серпень

Жовтень

Березень

Квітень

 

Рюміна Л.І., методист РМК, Коренга І.В., вчитель математики НВК №2 м. Каменя-Каширського

23.

Підвищення якості географічної освіти засобами ІКТ

Майстер-клас

(поширення досвіду)

Листопад

Січень

Березень

Каширець Н.П., методист РМК, Пугач Р.І., вчитель географії ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Піщане

24.

Реалізація компетентнісного підходу у процесі викладання української мови та літератури

Творча лабораторія (поширення досвіду)

Вересень

Листопад

Березень

Макарчук М.А., методист РМК, Шептур В.Г., вчитель української мови ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Черче

25.

Організаційний, методичний, управлінський аспекти забезпечення якості модернізаційних  процесів в умовах роботи опорного навчального закладу

Вивчення досвіду

Січень-травень

Подшивалкіна  Л.П.,зав.РМК, Ніщик М.В., методист РМК

26.

Формування і розвиток компетентностей самоосвіти і саморозвитку на уроках інформатики

Авторська лабораторія (поширення досвіду)

Вересень

Січень

Березень

Костюшко В.С., методист РМК, Ніщик Ю.В., вчитель інформатики ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Раків Ліс

27.

Впровадження інноваційних форм і методів роботи у формуванні громадянської відповідальності школярів при вивченні географії

Вивчення досвіду

Жовтень-квітень

Каширець Н.П., методист РМК, Марчук В.В., вчитель географії ЗОШ І-ІІІ ст.с. Нові Червища

28.

Технологія  створення ситуації успіху

Творча майстерня (поширення досвіду)

Жовтень

Січень

Квітень

Ніщик М.В., методист РМК, Шуйчик С.І., вчитель початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Раків Ліс

29.

Створення системи національно-патріотичного виховання учнівської молоді в умовах сучасної школи

Творча майстерня (поширення досвіду)

Грудень

Березень

 

Олісейчик В.В., методист РМК, Виндюк Н.А., ЗВР ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Карасин

30.

Самоосвіта і саморозвиток вчителя як головні чинники зростання професійної майстерності

Поширення досвіду (Технопарк «Лабораторія профес. успіху»:презент меседж, майстер-клас)

 

Листопад

Січень

Березень

Подшивалкіна Л.П.,зав.РМК,

Митчик А.І., ЗНВР ЗОШ І-ІІІ ст.с.Грудки

Пугач Р.І., голова окружного МО, вчит. географії ЗОШ І-ІІІст.с.Піщане

31

Виховання християнських цінностей засобами позаурочно їроботи

Майстер-клас

(поширення досвіду)

січень

Денисюк С.Ф., методист РМК, Понєдєльнік Р.С., вчитель ЗОШ І-ІІ ст с Мостище

32

Формування духовно-моральних цінностей особистості в сучасних умовах

Поширення досвіду

Серпень-травень

Денисюк С.Ф., методист РМК, Жовнір О.А., вчитель ЗОШ ІЦ-ІІ ст с Підріччя

33

Формування логіко-математичної компетентності молодших школярів як умова успішного розвитку особистості

Поширення досвіду

Жовтень-травень

Ніщик М.В., методист РМК, Демидюк Т.М.,

вчитель НВК №2 м.Каменя-Каширського

34

Педагог,який працює серцем

Поширення досвіду

Листопад-квітень

Макарчук М.А., зав.ПМПК,Мирончук Л.М., вчитель інклюзивного навчання ЗОШ І-ІІІ ст..с. Видерта