Вступ

           У 2017-2018 навчальному році методична діяльність РМК була спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми «Розвиток професійної компетентності керівних і педагогічних кадрів як чинник забезпечення якісної освіти і умова формування інноваційного освітнього середовища». Створення умов для подальшої модернізації навчально-виховного процесу, забезпечення якісної освіти на засадах формування інноваційного середовища та розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів, мотивація та стимулювання професійного саморозвитку і  педагогічної майстерності було визначено  стратегічним напрямом у діяльності РМК .

                Значно  удосконалено систему методичної роботи з педагогічними кадрами на районному рівні та в освітніх округах,   створюються комфортне освітнє середовище для інтелектуального, методичного, професійного розвитку педагога; зростає ефективність впровадження інноваційних технологій та  реалізації індивідуальних творчих здібностей, популяризації педагогічних знахідок учителів; забезпечується науково-методичний супровід реалізації Державних  стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти.

                 РМК має якісний кадровий потенціал : із 9 методистів 6 мають вищу кваліфікаційну категорію,  2- І категорію, 1- має звання «вчитель-методист» , 1- «старший вчитель». Усі працюють на постійній основі, що позитивно впливає на здійснення кваліфікованого методичного супроводу професійної діяльності педагогів району.

  В мережевій структурі методичної роботи методичною радою РМК  і освітніми закладами забезпечено  координацію та  органічне функціонування  21 районних, 82 – при опорних закладах освітніх округів, 44 шкільних методичних об’єднань; 40 постійно діючих, проблемних, цільових, інтегрованих, семінарів-тренінгів, семінарів-практикумів; 10 шкіл професійного становлення директорів, ЗНВР, керівника ДНЗ, педагога, 5 творчих груп, історичного товариства, 12 опорних шкіл і ДНЗ,  районної школи педагогічного новаторства, в структурі якої діяли вища школа педагогічної майстерності вчителів природничо-математичних дисциплін «Інтегроване навчання – новація в освіті», 2 міжгалузеві творчі лабораторії з питань підвищення психологічної та ІКТ-компетентностей, 4 авторські і творчі лабораторії, 2 творчі майстерні, 10 майстер-класів.

Під особливою увагою перебувають питання здійснення інноваційної діяльності, поширення перспективних моделей досвіду з актуальних проблем педагогічної та управлінської діяльності, оновлення науково-методичного забезпечення освітніх установ району. Визначені базові шкільні методичні кабінети з певних напрямів, які активно працюють над формуванням інноваційного освітнього простору (школи сіл Раків Ліс, Видерта, Ворокомле, Залісся, Полиці, Підріччя, НВК №1,2 м.К-Каширського).  Значно активізовано роботу районної школи педагогічного новаторства. Сприяли підвищенню ефективності роботи школи належне планування, координація та організація діяльності  і практичне навчання керівників  її основних підрозділів.  Зростання  якісного складу слухачів школи, напрацювання оригінального педагогічного стилю, якісні показники освітнього процесу свідчать про позитивний вплив даної інноваційної форми методичної роботи на формування професійної компетентності, підвищення мотивації педагогів до самоосвіти, самовдосконалення і самоствердження. Чимало педагогів самостійно створюють інноваційне освітнє середовище, виробляючи таким чином власну траєкторію професійного зростання. Відмічається зростання інтересу педагогічної громадськості до підвищення фахового рівня та творчої майстерності через активну участь у методичних заходах різного рівня. Цьому сприяє налагоджене навчально-методичне консультування та координація роботи  районних, окружних, шкільних методичних формувань, організація районних методичних заходів з участю працівників ВІППО. Зокрема, в минулому навчальному році з окремими категоріями педагогів працювали Романчук Г.Д., Лук'янчук Г.Я., Миць М.Я., Ясінська Н.В., Ягенська Г.В., Єндрущук С.М., доктор історичних наук, професор В.А.Брехуненко (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України. З працівниками дошкільних закладів -  методист Березіна О.М. в ході проведення обласного семінару методистів з дошкільної освіти (на базі закладів дошкільної освіти № 2, 3, 4 міста, сіл Воєгоща, Видерта).

У минулому році забезпечено участь  8 педагогів у ІІ турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінаціях «Фізична культура», «Німецька мова» , «Українська мова та література», «Фізика» та «Вчитель року з предметів духовно-морального спрямування». Вчителька ЗОШ І-ІІ ст. Понєдєльнік Р.С. зайняла друге місце в обласному етапі конкурсу «Вчитель року з предметів духовно-морального спрямування».

Наявність оригінальних підходів у вирішенні актуальних освітніх проблем підтверджують підсумки районної та обласної виставок «Творчі сходинки педагогів», які стали широкою рекламою педагогічних напрацювань. У 2018 році на районну виставку подано 110 методичних матеріалів, 44 з них - представлено на обласний етап у номінаціях «суспільствознавство», «технології», «здоров’я та фізична культура», «початкове навчання», «методична робота». Відзначено дипломами 6 методичних матеріалів вчителів  НВК №1,2 м. К-Каширського, освітніх закладів сіл Р-Ліс, Нуйно, методистів РМК, нагороджено грамотою  обласного управління освіти, науки та молоді методичний кабінет відділу освіти. 

  Для здійснення науково-методичної діяльності активно використовується ІКТ- забезпечення. Продовжилась розбудова інформаційно-освітнього простору району, який складається із сайтів відділу освіти, районного методичного кабінету, 42 загальноосвітніх навчальних закладів, окремих районних методичних об’єднань вчителів (географії, економіки, природознавства, блогу вчителів суспільствознавчих дисциплін). Для підвищення ефективності навчально-виховного процесу активно використовуються можливості інтернет - мережі в 44 навчальних закладах.  Спостерігається динаміка зростання кількості персональних сайтів педагогів,  матеріалів, які розміщуються на веб-ресурсах, учасників Інтернет-конференцій, конкурсів,тощо; створюються віртуальні кабінети.

 Райметодкабінетом спільно із закладами загальної середньої освіти досліджено і розроблено науково-методичні теми, вивчено, апробовано та популяризується досвід з ряду актуальних питань, в тому числі з компетентнісного підходу в управлінні освітнім закладом та науково-методичному забезпеченні професійного зростанняя вчителя; створення системи управління науково-методичним забезпеченням інноваційної діяльності педагогічних кадрів; саморозвитку  особистості педагога як умови креативної самореалізації, професійного успіху

    Добре вирішується питання курсової перепідготовки. Протягом 2017 і першого півріччя 2018 років пройшли курсову перепідготовку 548 вчителів із 551. Замовлення виконано на 99,5%.

Об’єктивна оцінка праці вчителя під час атестації активно використовується як мотивуючий і стимулюючий фактор успішної, результативної педагогічної діяльності. У 2018 році атестовано 324 педагогічні працівники. З них підвищили кваліфікаційну категорію (тарифний розряд) більше 55%. Присвоєні педагогічні звання: „учитель-методист” - 4, керівник гуртка-методист -2,  „старший учитель” – 19, атестовано на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вчитель-методист» - 5, «старший учитель» - 21 педагогів.  

Реформа загальної середньої освіти – модернізація її змісту – потребувала посиленої уваги до методичного супроводу впровадження державних стандартів освіти, нових навчальних програм, нового покоління підручників. Вагомого значення РМК надає моніторингу, аналізу,  оцінюванню якості та результативності навчально-виховної  роботи; консультативно-методичній діяльності щодо реалізації змістових напрямів освітнього процесу; підтримці та психолого-методичному супроводу інноваційної діяльності; інформаційно-аналітичній та організаційно-методичній допомозі з питань удосконалення науково-методичної роботи і формування інноваційного освітнього середовища; практичній допомозі молодим та малодосвідченим директорам, заступникам та педагогічним працівникам з питань підвищення фахової компетентності. 

 Два ЗЗСО (НВК №1, 2 м.Каменя-Каширського)  долучилися до реалізації всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України». Забезпечено високий організаційний, змістовий рівень, науково-методичний супровід  проходження Всеукраїнського експерименту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» в ЗЗСО І-ІІІ ст.с. Раків-Ліс. Крім успішної реалізації нових підходів до освітнього процесу, поширюючи досвід змін, здійснено велику роботу в підготовці до НУШ педагогічних кадрів та керівників шкіл району.

Постійно проводиться робота щодо зміцнення матеріально-технічної та науково-методичної бази. Для послуг вчителів в методкабінеті функціонує бібліотека, організовано постійно діючі виставки методичних матеріалів, щорічно передплачується близько 150 найменувань педагогічних, фахових видань з усіх предметів, що вивчаються в школі, більшість з яких з книжковими додаткам, що дає змогу забезпечити освітян району науково-практичними матеріалами сучасної освітньої діяльності. Здійснюється цілеспрямована робота з аналізу, поповнення та поновлення бази даних з певних питань, формування «банків», продовжено каталогізацію, значно поповнено відеотеку, матеріали якої активно використовуються в практичній діяльності педагогів. Поповнено картотеку вчителів, які мають педагогічні звання, банки перспективного педагогічного досвіду, публікацій освітян району.

Уся практична діяльність районного методичного кабінету зорієнтована на задоволення потреб і запитів педагогічних кадрів району, на вдосконалення шкільної методичної роботи в умовах освітньої реформи, підтримку, формування і забезпечення  готовності педагогів до змін в умовах реалізації Концепції Нової української школи, мотивацію до самоосвітньої діяльності . Про ефективність методичної роботи  засвідчує збереження позитивної динаміки та зростання якісних показників освітнього процесу.

 

 

Проблемні та перспективні питання роботи РМК:

 

«Розвиток професійної компетентності керівних і педагогічних кадрів як чинник забезпечення якісної освіти і умова формування інноваційного освітнього та виховного середовища»

 

Стратегічний напрям у діяльності РМК   -  створення передумов для забезпечення якісної освіти на засадах формування інноваційного  освітнього середовища та розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів  у світлі вимог Концепції Нової української школи.

                               Пріоритетні напрямки роботи:

- створення умов для неперервного навчання педагогічних працівників,  для формування персональної освітньої траєкторії  розвитку педагогів , здатності до критичного самоаналізу результатів;

- науково-методичне забезпечення наступності в організації та змісті дошкільної і початкової, початкової і базової школи відповідно до вимог нових Державних стандартів;

-  трансформування наукових ідей у педагогічну практику, забезпечення науково-методичного супроводу та координації інноваційної , пошуково-дослідницької роботи, формування системи інноваційної діяльності  ЗЗСО, ЗДО, ЗПО;

 - розвиток інноваційної моделі науково-методичної роботи  у межах освітнього округу;

- розвиток єдиного освітньо-інформаційного простору району, удосконалення форм мережевої взаємодії в організації освітньої комунікації;]

- сприяння ефективному функціонуванню районної школи педагогічного новаторства, формуванню інноваційної професійної культури вчителя;

- науково-методичне забезпечення організації виховної роботи, національного, військово-патріотичного та превентивного виховання;

- забезпечення оптимальних умов для виявлення обдарованих дітей та надання їм підтримки в розвитку творчого потенціалу, їх самореалізації і постійному духовному самовдосконаленні;

-забезпечення якості модернізаційних процесів Нової української школи.

 

 

 

Основні  завдання  діяльності методкабінету:

 

- забезпечення якості освітньої реформи, формування і розвитку професійної  компетентності педагогів відповідно до Концепції Нової української школи;

 

-науково--методичний супровід інноваційних процесів в освітньому середовищі початкової школи, формування і розвитку професійної компетентності вчителів початкових класів, керівників ЗЗСО в умовах реалізації  НУШ;

 

- модернізація форм, змісту і методів формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників, мотивація до впровадження інноваційних освітніх технологій;

 

- організація неперервної освіти, створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників, мотивації до саморозвитку, креативної самореалізації і професійного успіху; 

 

- науково-методичний супровід виконання навчальних планів та освітньої програми, реалізації нового Державного стандарту загальної початкової та середньої освіти, надання рекомендацій щодо їх поліпшення;

 

- забезпечення взаємодії із ЗЗСО, ЗДО, ЗПО; районними, окружними, шкільними   методичними формуваннями педагогічних працівників;

 

- здійснення моніторингу показників роботи педагогічних працівників для своєчасного коригування та надання методичних рекомендацій щодо удосконалення їхньої діяльності;

 

- моніторинг якості загальної середньої освіти,  досягнень учнями результатів навчання, їх відповідності Державному стандарту початкової та середньої загальної освіти; умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів, дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання;

 

- посилення співпраці з ВІППО, вищими навчальними закладами з питань підвищення кваліфікації й удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів;

 

- подальше удосконалення системи пошуку, розвитку і підтримки обдарованих учнів, стимулювання результативної праці вчителів;

 

-удосконалення психологічного супроводу, соціалізації учнів, їх саморозвитку;

-посилення превентивного виховання та формування правової культури здобувачів освіти;

 

- науково-методичний супровід  навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами;

 

- організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій для безперервної професійної діяльності педагогів і оптимізації освітнього процесу; оновлення та поповнення сайтів РМК, РМО.

 

- вивчення, узагальнення, пропагування й упровадження  педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій і методик, наукових ідей;

 

- сприяння оновленню методичної бази освітньої діяльності

 

 

 

Очікувані результати:

1. Удосконалення системи методичної роботи з педагогічними кадрами, створення максимально комфортного освітнього середовища для інтелектуального, методичного, професійного розвитку педагога;

2. Правильне визначення перспектив подальшого зростання вчителя, напрямів, засобів, форм підвищення кваліфікації і побудова індивідуальної траєкторії розвитку. Спроможність виходу вчителя на вищий ступінь науково-дослідної діяльності.

3.Підвищення рівня складових компонентів професійної компетентності:предметно-технологічного, психолого-педагогічного, загально-культурного. 

4. Підвищення ІКТ – компетентності педагогічних працівників та ефективне використання комп’ютерної техніки в навчально-виховному процесі, методичній роботі і управлінській діяльності. Розширення мережі індивідуальних блогів та сайтів вчителів.

5. Ефективність і результативність впровадження інноваційних технологій, здійснення цілеспрямованого відбору вчителів, здатних творчо працювати,  креативно мислити.

6. Створення інноваційного освітнього середовища початкової школи,  успішна реалізація  нових навчальних планів і програм, готовність педагогів до роботи в умовах Нової української школи.

7. Надання можливості реалізувати індивідуальні творчі здібності, сприяння популяризації педагогічних знахідок учителів.

8.  Дотримання методичних рекомендацій щодо викладання навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році.  Належна організація та висока якість освітнього процесу у 1-4 та 5-11 класах за оновленими навчальними   програмами і змістом освіти.

9. Збереження позитивної динаміки та зростання якісних показників освітнього процесу.

10. Утвердження загальнолюдських цінностей в системі виховної роботи, національно-патріотичного виховання і соціального розвитку та захисту учнів; формування безпечного виховного середовища;  усвідомлення ролі педагога у вихованні громадянина, патріота.

10.  Професійне зростання керівників освітніх закладів, педагогів, методистів; конструювання власного педагогічного досвіду; задоволення педагогів власною працею, позитивна оцінка ефективності методичної роботи.

                  

 

 

Завідувач РМК                                     Подшивалкіна Л.П.