VІ. ОЦІНКА  ЯКОСТІ  ТА  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ, МОНІТОРИГ ЯКОСТІ  ОСВІТИ  В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 

№ п/п

Тематика. Об’єкти вивчення та аналізу

Місяць

Виконавець

Педагогічний аналіз та  оцінка якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів тощо

 

   1.       

Організувати аналіз роботи за напрямками:

-запровадження Концепції Нової української школи; науково-методичний супровід реформаційних змін в умовах Нової української школи;

- робота з обдарованими дітьми;

- стан реалізації Державних стандартів загальної початкової та середньої освіти, оновлених програм і змісту освіти, впровадження новацій у початковій школі  ;

- стан розвитку системи національно-патріотичного  виховання;

- результати ЗНО;

- стан організації інклюзивного та індивідуального навчання;

- науково-методичний супровід розвитку професійних компетентностей педагогічних кадрів, тощо.

Серпень-травень

 

 

 

Листопад-грудень, березень-травень

 

лютий-травень

 

 

Вересень

 

Вересень-травень

 

Подшивалкіна Л.П.

Ніщик М.В., методисти (згідно розподілу за освітніми округами)

 

 

 

Олісейчик В.М.

Лукянчук Г.Б.

Макарчук М.А

 

Подшивалкіна Л.П.,

Методисти

Якість викладання навчальних дисциплін та моніторинг навчальних досягнень учнів

1.

Моніторинг навчальних досягнень учнів за підсумками  ДПА  та ЗНО в 9, 11 класах

Червень (довідки)

Методисти

2.

Моніторинг  навчальних досягнень учнів 4-го класу за підсумками  державної підсумкової атестації

Червень (довідка)

Ніщик М.В.

3.

Моніторинг результатів учасників районних олімпіад з природничих дисциплін ( географії, біології, хімії, природознавства, екології) та економіки.

Травень (аналіз, узагальнення)

 

Каширець Н.П.,

 

4.

Моніторинг участі школярів в шкільних, районних,обласних олімпіадах та турнірах з навчальних предметів

 Вересень-квітень.

Травень-червень (аналіз, узагальнення)

Методисти

5.

Моніторинг методичного супроводу роботи з обдарованими дітьми ( поповнення банку даних)

Жовтень - травень

Методисти

6.

Аналіз якості історичної та правової освіти за підсумками олімпіад, ЗНО

Серпень, січень

Денисюк С.Ф.

7.

Моніторинг рівня  навчальних досягнень учнів 10 класу ЗОШ району з математики

Грудень-

Травень

Рюміна Л.І.

 

Аналіз впровадження інноваційних технологій і перспективного педагогічного досвіду

 

1.

Інноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів Підсумки роботи районної школи вищої педагогічної майстерності вчителів природничо-математичних дисциплін, міжгалузевих лабораторій підвищення компетентностей вчителя

Травень

ПодшивалкінаЛ.П.,  

Олісейчик В.М.,

Рюміна Л.І.,

Каширець Н.П.,

Костюшко В.С.

Методисти

2.

Аналіз моніторингу професійної інноваційної діяльності (банки творчих педагогів, педагогічних інновацій, каталоги педагогічних матеріалів , публікацій)

Квітень-

травень

ПодшивалкінаЛ.П.,

ДенисюкС.Ф.,

НіщикМ.В.,

Парфелюк Ю.М.

Ліщинська Л.В.

3.

Аналіз науково-методичного забезпечення інноваційної діяльності вчителів в ЗЗСО (освітні  округи)

Жовтень-квітень (аналіз на місцях)

Подшивалкіна Л.П.,

методисти

4.

Створення системи мотивації вчителя як умови розвитку його професійної майстерності  в ЗЗСО І-ІІІ ст.с.Грудки

Квітень

Подшивалкіна Л.П.

5.

Використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинсько в освітній діяльності педагогів району;

Роль педагогічної спадщини В.Сухомлинського в розвитку творчості вчителів

 

Жовтень

 

 

Вересень-квітень

ПодшивалкінаЛ.П., методисти

 

Методисти згідно розподілу

6.

Про участь загальноосвітніх шкіл району в обласному науково педагогічному проекті «Електронна атестація педагогічних працівників»

травень

Денисюк С.Ф.

7.

Стан впровадження інноваційних та ІКТ технологій на уроках іноземної мови (ЗОШ І-ІІІ ст..с. Раків Ліс, Воєгоще)

Травень

Парфелюк Ю.М.

8.

Робота за новою програмою 10 класу в НВК «ЗОШ І-ІІІ ст..-ліцей» №1 ім. Євгена Шабліовського м.К-Каширського

Жовтень

Макарчук М.А.

9.

Формування ключових компетентностей у процесі викладання української мови та літератури у ЗЗСО І-ІІ ст.. с.Оленине

Листопад

 

Макарчук М.А.

10.

Використання дослідницьких завдань на уроках української мови та літератури у ЗЗСО І-ІІІ ст.. с.Раків Ліс

Грудень

Макарчук М.А.

 11.

Участь у всеукраїнському експерименті за темою

«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початковоїосвіти

в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньо освіти»

на базі ЗЗСО  І-ІІІ ст..с. Раків Ліс .

 

Звіт тренерів про підготовку вчителів, які навчатимуть першокласників в 2019-2020 н.р.

 

Вересень-травень

 

 

 

 

 

Січень (інформація)

 

Ніщик М.В.

 

 

 

 

 

Ніщик М.В.

Рудчик Т.А. – тренери НУШ

12.

Впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в загальноосвітніх навчальних закладах району .( НВК «ЗОШ І-ІІІ ст..-ліцей» №1 ім.Є.Шабліовського м. Каменя-Каширського та НВК «ЗОШ І-ІІІ ст..-гімназія» №2 м. Каменя-Каширського.

 

Вересень-

травень

Подшивалкіна Л.П., Ніщик М.В.

13.

Аналіз роботи вищої школи педагогічної майстерності вчителів природничо-математичних дисциплін «Інтегроване навчання – новація в освіті»

Вересень-травень

Рюміна Л.І.,

Блінова Л.О.,

Костюшко В.С.,

Каширець Н.П.

14.

Аналіз роботи міжгалузевих творчих лабораторій з питань  підвищення інформаційно-комунікаційних, психологічної та громадянської компетентностей.

Вересень-травень

Костюшко В.С.,

Олісейчик В.М.

Аналіз навчально-виховної діяльності

 

1.

Стан виконання навчальних планів і програм

Жовтень-травень

Методисти

2.

Стан реалізації Плану заходів у рамках Року французької мови в закладах загальної середньої освіти

Грудень

Парфелюк Ю.М.

Вивчення стану управлінської діяльності, методичної роботи, кадрового забезпечення, організації фахової атестації,  роботи з молодими спеціалістами та надання методичної допомоги

 

1.

Методичні дні у ЗОШ:

- ЗОШ І-ІІ ст. с. Мельники-Мостище

- ЗОШ І-ІІІ ст. с. Карасин

 

 

 

Лютий

Квітень

Жовтень

 

Подшивалкіна Л.П., методисти

 

2.

Аналіз стану виконання плану курсової перепідготовки педкадрів та замовлень шкіл на 2019 рік

Вересень

До 1.10

Подшивалкіна Л. П., Парфелюк Ю.М.,методисти

 

3.

      Планування структури і змісту методичної роботи в школах та опорних закладах освітніх округів

До 20..09

Подшивалкіна Л. П., методисти (згідно розподілу по округах)

 

4.

Стан впровадження курсів духовно-морального спрямування

Вересень , січень

Денисюк С.Ф., методист РМК

 

5.

Про стан управлінської діяльності з питань методичної роботи з педагогічними кадрами у ЗОШ І-ІІІ ст..с. Сошичне

жовтень

Подшивалкіна Л.П.

6.

Науково-методичнийсупровід формування інноваційної педагогічної системи в опорному навчальному закладі «ЗОШ І-ІІІ ст..с. Пнівне»

травень

Подшивалкіна Л.П.

7.

Використання інноваційних технологій та систем в управлінській діяльності( ЗОШ І-ІІІ ст..сіл Воєгоще,Брониця

Квітень

Подшивалкіна Л.П.

8.

Організація та результативність роботи окружних методичних  об’єднань вчителів початкових класів на базі ЗОШ сіл Пнівне, Черче

 

Жовтень-квітень

Ніщик М.В.

 

9.

Аналіз кадрового забезпечення і організації фахової атестації

Жовтень – травень

 Денисюк С.Ф.

 

10.

Ефективність функціонування психологічної служби та ставлення учасників навчально-виховного процесу до результатів її діяльності

Квітень

Олісейчик В.М.

11.

Стан роботи окружних методичних об'єднань вчителів іноземної мови, що діють на базі НВК «ЗОШ І-ІІІ ст..-ліцей» №1 ім.Є.Шабліовського м. Каменя-Каширського та ЗЗСО І-ІІІ ст.. с.Піщане

Жовтень

Березень

Парфелюк Ю.М.

12.

Стан  роботи окружного м/о вчителів математики, що діє на базі НВК №2

листолад

Рюміна Л.І.

13.

 Реалізація оновлених навчальних програм нового  Державного стандарту з предметів природничого циклу (географії, біології, хімії, природознавства) в рамках роботи окружних МО

Серпень

Травень

 

Каширець Н.П.

 

Аналіз роботи з питань створення умов для професійного зростання та результативності науково-методичного супроводу вивчення навчальних предметів в школах району (аналіз моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів, результатів ДПА, олімпіад, тощо)

Червень

Методисти

Науково-методичний супровід моніторингових та соціологічних досліджень

 

1.

Моніторинг кадрового забезпечення викладання предметів інваріантної складової робочих планів ЗНЗ

Вересень

 

Методисти РМК,

 

2.

 

Аналіз результативності вивчення громадської думки щодо якості надання освітніх послуг в загальноосвітніх закладах району (спільно з ВІППО)

Згідно плану ВІППО

 

Подшивалкіна Л.П., методисти

3.

Моніторинг впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в діяльність навчально-виховних закладів

Протягом року

Костюшко В.С.,

методисти

4.

Моніторинг:

- здатність педагогів до інноваційної діяльності;

- готовність навчатися протягом життя;

- оцінювання соціально-педагогічних умов розвитку професіоналізму вчителя;

- здатність до креативності.

 

Згідно термінів комплексного вивчення роботи шкіл

Подшивалкіна Л. П.

5.

Узагальнення моніторингів:

- «Оцінювання соціально-педагогічних умов розвитку професіоналізму вчителя»;

 

Травень

Подшивалкіна Л.П.

 

6.

Ефективність функціонування психологічної служби та ставлення учасників навчально-виховного  до результатів діяльності працівників психологічної служби

 

Квітень

Олісейчик В.М.

7.

моніторинг рівня вихованості школярів у ЗОШ району

Жовтень

Олісейчик В.М.

Науково-методичний супровід  зовнішнього незалежного оцінювання

 

1.

Моніторинг умов щодо можливого створення у  закладах освіти  пунктів тестування

Січень

Лукянчук Г.Б.

 

2.

Визначення працівників закладів освіти, які будуть залучені до проведення ЗНО-2019р. Формування  відповідної бази даних .

Лютий

Лукянчук Г.Б.

 

3.

Навчання старших інструкторів, інструкторів, чергових для  проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання.

Лютий

Лукянчук Г.Б.

 

4.

Проведення пробного тестування.

Березень

Лукянчук Г.Б.

 

5.

Моніторинг щодо підготовки випускників  закладів загальної середньої освіти  до зовнішнього незалежного оцінювання.

Березень

Лукянчук Г.Б.

 

6.

Проведення інформаційно- роз,яснювальної роботи з випускниками закладів освіти щодо розташування пунктів проведення ЗНО та  розроблення маршрутів організованого  підвезення випускників ЗЗСО  до пунктів проведення ЗНО.

Березень- квітень

Лукянчук Г.Б.

Керівники ЗЗСО

 

7.

Інформаційно-роз`яснювальна робота щодо користування системою «Електронний вступ до ВНЗ України» та особливостей  вступної кампанії 2019 року.

Квітень

Лук’янчук Г.Б,

 

 

8.

Формування бази даних  педагогічних працівників, яких залучатимуть до проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року.

Березень-квітень

Лукянчук Г.Б.

 

9.

Навчання та сертифікація старших інструкторів ,інструкторів та чергових для проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році.

Березень-квітень

Лукянчук Г.Б.

 

10.

Організація та проведення основної сесії ЗНО 2019 року .Забезпечення пунктів  проведення ЗНО педагогічними працівниками в якості залученого персоналу відповідно  до необхідної кількості.

Травень-червень

Лукянчук Керівники ЗЗСО

 

11.

Інформаційно-консультативна  допомога з питань роботи пунктів тестування.

Травень-червень

Лукянчук Г.Б.

 

12.

Моніторинг результатів навчальних досягнень учасників ЗНО-2019 року  по району та  окремо по предметах. Підготовка аналітичних матеріалів.

Серпень

Лукянчук Г.Б.

 

13.

Моніторинг стану зайнятості випускників 11-х класів задля виявлення випускників ,які не навчаються та не працюють для проведення відповідної роботи  та їх обліку у відповідних службах зайнятості.

Вересень

Лукянчук Г.Б.

 

14.

Призначення відповідальних за підготовку до проведення ЗНО у 2019 році  у  закладах загальної середньої освіти району.

Жовтень

Лукянчук Г.Б.

Керівники ЗЗСО

 

15.

Забезпечення  закладів освіти  інформаційними матеріалами з питань реєстрації на ЗНО; організації проведення ЗНО-2019 р.

Листопад

Лукнчук Г.Б.

 

16.

Інформаційна підтримка реєстрації учасників пробного  тестування та основної сесії ЗНО;

інформаційно- методичні наради директорів, заступників директорів з  навчально- виховної роботи , (відповідальних за підготовку до ЗНО у закладах освіти) з питань особливостей проведення ЗНО 2019 року : підготовки до ЗНО та реєстрації випускників ЗЗСО  на ЗНО.

 Протягом року

Лукянчук Г.Б.