Скачать
5.Інноваційна діяльність.pdf
Adobe Acrobat документ 231.2 KB

V. ІННОВАЦІЙНА ТА ДОСЛІДНО - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

 

1.    Розробка науково-методичних тем:

 

 

 

 

 

 

Вересень - червень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень – червень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саморозвиток особистості педагога як умова креативної самореалізації, професійного успіху

 

Подшивалкіна Л.П.

Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом забезпечення компетентнісно-орієнтованого підходу до викладання географії та економіки , реалізація національно-патріотичного виховання засобами краєзнавства

 

Блінова Л.О.

Формування і розвиток системи національно-патріотичного виховання учнів в умовах сучасної школи

 

Олісейчик В.М.

Створення сприятливого освітнього середовища для збереження психічного та фізичного здоров’я всіх суб’єктів навчально-виховного процесу

 

Олісейчик В.М.

Формування всебічно розвиненої особистості засобами фізичної культури та вироблення в учнів навичок здорового способу життя

 

Монець П.С.

Розвиток особистості учня, підготовки і формування їх готовності до захисту цілісності Вітчизни та дій при виникненні надзвичайних ситуацій

 

Монець П.С.

Інноваційна діяльність як умова формування компетентної особистості.

 

Денисюк С.Ф.

Забезпечення якісної математичної освіти шляхом формування інноваційної культури педагогів як важливого чинника в реалізації Державних освітніх стандартів, творчому та інтелектуальному розвитку учнів

 

Рюміна Л.І.

Підвищення професійної майстерності шкільних бібліотекарів засобами активізації творчого пошуку та впровадження у їх діяльність сучасних форм роботи

 

Олісейчик В.М.

Упровадження сучасних методик та технологій  викладання іноземної мови  як спосіб  підвищення мотивації учнів до навчання

 

Парфелюк Ю.М.

Формування ключових і предметних компетентностей учнів шляхом ефективного поєднання традиційних форм організації навчально-пізнавальної діяльності на уроках зарубіжної літератури

 

Парфелюк Ю.М.

Інтерактивні технології викладання інформатики як засіб інтенсифікації навчально-виховного процесу, формування в учнів цілісної системно-інформаційної картини світу

 

Костюшко В.С.

Використання елементів особистісно-орієнтованих та інноваційних технологій на уроках фізики, астрономії

 

Костюшко В.С.

Створення об’єктивних передумов для реалізації завдань нової початкової школи шляхом застосування інноваційних підходів до навчання

Ніщик М.В.

Застосування інноваційних технологій та методів навчання на уроках предметів художньо-естетичного циклу

Ніщик М.В.

Розвиток компетентної особистості вчителя і учня через використання інноваційних технологій

 

Каширець Н.П.

Формування професійної компетентності керівних та педагогічних кадрів як умова розвитку особистості дитини

 

Ліщинська Л.В.

2.

Організація роботи опорних шкіл з реалізації проблемних питань та освітніх проектів:

За окремими планами

 

 

Державно-громадське управління навчальним закладом.

Компетентісний підхід до управління навчальним закладом.

Форми і методи організації основ військової справи, посилення прикладної фізпідготовки юнаків допризовного віку.   (НВК №1)

 

Подшивалкіна Л.П.

 

 

 

 

Монець П.С.

Формування мовленнєвої компетентності і підвищення мовної культури молодших школярів.

Організація позакласної роботи зі спортивних ігор.

Організація допрофільної підготовки та профільного навчання в старшій школі в умовах модернізації освіти

 Організація життєтворчості учнів як основи виховного процесу    (НВК №2)

 

Ніщик М.В.

 

Монець П.С.

Лук’янчук Г.Б.

 

Олісейчик В.М.

Формування педагогічної майстерності вчителя на основі творчого використання новаторського підходу В.О.Сухомлинського.

Формування здорового та безпечного  способу життя, духовної, екологічної культури дітей та учнівської молоді.

Організація туристсько-краєзнавчої і дослідницької роботи учнів.

Створення та реалізація ситуації успіху в навчанні молодших школярів

Впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес.

(ЗОШ І-ІІІ ст. с. Раків Ліс)

 

Подшивалкіна Л.П.

 

 

Олісейчик В.М.

 

 

Блінова Л.О.

 

Ніщик М.В.

 

Костюшко В.С.

 

Науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів

(ЗОШ І-ІІІ ст. села Видерта)

 

Подшивалкіна Л.П.,

 Назарчук С.Л.

Впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в навчально-виховному процесі на уроках іноземної мови в початкових класах

 (ЗОШ І-ІІІст. с. Раків Ліс, Воєгоще)

 

Лесик Т.К.

Сич Т.В.

Врублевська Т.Ф.

Формування в учасників навчально-виховного процесу науково обґрунтованих переконань здорового способу життя шляхом впровадження здоров’язберігаючих технологій, принципів гуманізації освіти, діагностично-корекційної роботи, особистісно зорієнтованих технологій

(ЗОШ І-ІІІст. с. Ворокомле)

 

Олісейчик В.М.

 

Використання народної педагогіки в вихованні громадянина-патріота в умовах розбудови національної системи освіти  (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Нуйно)

 

Олісейчик В.М.

 

Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Залісся)

 

Подшивалкіна Л.П.

Денисюк С.Ф.

Впровадження інноваційних форм і методів екологічного виховання.

 Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Підцир’я)

 

Рюміна Л.І.

 

Формування екологічного світогляду дошкільників шляхом використання інноваційних технологій

(ДНЗ №2 м. Каменя-Каширського)

 

Ліщинська Л.В. Занюк В.А.

 

Науково-методичний супровід організації підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі

(ДНЗ №4 м. Каменя-Каширського)

 

Ліщинська Л.В. Деркач О.І.

 

Опорний навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів села Пнівне»

 

Пась В.І.,

Красюк Н.Є.

 

3.

 

Районна школа педагогічного новаторства:                          

Вища школа педагогічної майстерності вчителів природничо-математичних дисциплін «Інтегроване навчання – новація в освіти»        

           

Міжгалузева творча лабораторія з питань підвищення ІКТ-компетентностей, психологічної та громадянської компетентностей                 

           

Творча майстерня заступника з виховної роботи  Виндюк Н.А.( ЗОШ І-ІІІст. с.Карасин) «Створення системи національно-патріотичного виховання учнівської молоді в умовах сучасної школи»     

           

Творча лабораторія  вчителя української мови та літератури ЗОШІ-ІІІ ступенів села Черче, старшого вчителя  Шептур В.Г.  з питань реалізації компетентісного підходу при викладанні рідної мови та літератури

           

Авторська лабораторія вчителя-методиста, вчителя інформатики ЗОШ І-ІІІст. с.Раків Ліс Ніщик Ю.В. з питань формування  компетентностей самоосвіти і саморозвитку на уроках інформатики     

           

Авторська лабораторія  вчителя- методиста, вчителя математики НВК №2 Коренги І.М.  з питань розвитку творчих здібностей учнів при вивченні математики    

 

Майстер-клас вчителя-методиста, вчителя географії  ЗОШ І-ІІІст. с.Піщане Пугача Р.І. з питань підвищення якості географічної освіти засобами ІКТ             

           

Майстер-клас вчителя-методиста, вчителя математики  ЗОШ І-ІІІст. с.Грудки Карпіка В.В. «Використання тестових технологій навчання на уроках математики»

           

Майстер-клас вчителя німецької мови Чопа М .Ф. з питань формування компетентності школярів шляхом застосування інтерактивних технологій 

           

Творча майстерня старшого вчителя, вчителя початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст..с. Раків Ліс Шуйчик С.І. з питань використання технології створення ситуації успіху         

           

Майстер-клас старшого вчителя, вчителя початкових класів , НВК №1 м. Каменя-Каширського  Ющик І.О «Використання мультимедійних засобів на уроках у початковій школі»              

           

Майстер-клас  вчителя-методиста, вчителя –словесника НВК №1 м. К.-Каширського Борсук Т.Я. «Розвиток ключових компетентностей учнів у процесі вивчення мови і літератури»         

 

Авторська лабораторія вчителя зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІ ст. села Підбороччя Гундерич О.С. «Сучасні форми і методи навчання в системі формування духовно-моральної культури учнів»        

 

Майстер-клас старшого вчителя, вчителя фізичного виховання , керівника туристсько-спортивного гуртка Карпіка С.М. з питань національно-патріотичного виховання засобами фізичної культури і туризму                         

Майстер-клас керівника гуртка декоративно-прикладного мистецтва Антонюк І.В.  «Виготовлення національно-патріотичних символів для оформлення інтер’єру навчального закладу»                 

 

Майстер-клас вчителя індивідуального навчання  ЗОШ І-ІІІ ст. села Видерта Мирончук Л.М. «Педагог, який працює серцем»      

                                                    

Майстер-клас вихователя-методиста  Камінь-Каширського ДНЗ №2  Борох С.П. «Розвиваючі ігри нового покоління в інтелектуальному розвитку дошкільників»

 

Майстер-клас вихователя-методиста  Камінь-Каширського ДНЗ №2  Ярошук О.І. «Забезпечення інтелектуально-мовленнєвого розвитку дошкільників шляхом використання коректурних таблиць»                                                  

 

 

 

 

4 рази

 

 

2 рази

 

 

 

 

2 рази            

 

 

 

3 рази

 

 

 

 

 

3 рази

 

 

 

 

3 рази

 

 

 

 

3 рази

 

 

 

 

 

4 рази

 

 

3 рази

 

 

 

2 рази

 

 

 

3 рази

 

 

 

 

2 рази

 

 

 

2 рази

 

 

 

 

2 рази            

 

 

 

4 рази

 

 

 

3 рази 

 

 

2  рази

 

 

 

 

2 рази

 

 

 

 

2 рази

 

 

 

Рюміна Л.І.,

Блінова Л.О.,

Каширець Н.С.,

Костюшко В.С.

 

Костюшко В.С.,

Олісейчик В.М.

 

 

Олісейчик В.М.,

Виндюк Н.А.

 

 

 

Макарчук М.А.,

Шептур В.Г.

 

 

 

Костюшко В.С.,

Ніщик Ю.В.

 

 

 

Рюміна Л.І.,

Коренга І.М.

 

 

 

Блінова Л.О.,

Пугач Р.І.

 

 

 

 

Рюміна Л.І.,

Карпік В.В.

 

 

Парфелюк Ю.М.

Чоп М.Ф.

 

Ніщик М.В.,

Шуйчик С.І.

 

 

 

Ніщик М.В.,

Ющик І.О.

 

 

 

 

Макарчук М.А.,

Борсук Т.Я.

 

 

Парфелюк Ю.М.

Гундерич О.С.

 

 

 

Монець П.С.,

Тищук І.С.,

Карпік С.М.

 

 

Олісейчик В.М.,

Соловей Л.В.,

Антонюк І.В.   

 

Макарчук М.А.

 

 

 

Ліщинська Л.В.

 

 

 

 

 

Ліщинська Л.В.

 

 

 

4.

Дослідження актуальних тем в рамках роботи творчих груп :

- вчителів початкових класів «Онлайн платформи у системі роботи вчителя початкових класів» ;

                                                                                  

- вчителів іноземної мови  «Розробка та запровадження моніторингу рівня професійної компетентності вчителя»;                                               

 

- вчителів зарубіжної літератури з питань  використання методу проектів в процесі вивчення зарубіжної літератури;                                                         

 

- вчителів біології і хімії «Інноваційні підходи до реалізації методики розв’язування ускладнених задач та задач олімпіадного типу»    

                            

- вчителів курсу «Основи здоров’я» «Захисти себе від ВІЛ»            

 

Згідно окремих планів роботи

 

 

Ніщик М.В.

 

 

Парфелюк Ю.М.

 

 

 

Парфелюк Ю.М.

 

 

 

Каширець Н.П.

 

 

 

Костюшко В.С.

 

 

5.

Реалізація освітніх проектів:

-«Дошкілля Камінь-Каширщини»

 

- Впровадження проекту «Інтелект України» 

( НВК №1, №2 м. Каменя-Каширського)

 

- Участь у всеукраїнському експерименті за темою «Розроблення і впровадження

навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації  нового  Державного стандарту початкової загальної середньої освіти»

Грудень

листопад

 

вересень-

травень

 

 

вересень-

травень

Подшивалкіна Л.П.

Ліщинська Л.В.

 

 

 

Подшивалкіна Л.П. Ніщик М.В.

 

6.

Формування інноваційного освітнього простору: впровадження нових освітніх моделей і технологій

 

 

На шляху до нової школи: впровадження новацій у початковій освіті

( НВК №1, 2 м.Каменя-Каширського, ЗОШ І-ІІІ ст. села Раків Ліс )

Серпень -

травень

 

Подшивалкіна Л.П.,

Ніщик М.В.,

Куницька Г.В.,

Тішкова Л.А.,

Кузьмич О.П.

 

Проектні технології в управлінні навчально-виховним закладом

(НВК №2 м.Каменя-Каширського)

 

Протягом року

Подшивалкіна Л.П.,

Куницька Г.В.

Ефективне використання сучасних інформаційно-технічних засобів в управлінській діяльності

(ЗОШ І-ІІІ ст..с. Полиці)

Протягом року

Подшивалкіна Л.П.,

Прокопчук Р.П.

Школи формування здорового способу життя

(ЗОШ І-ІІІ ст. сіл Раків Ліс, Ворокомле, Видерта, НВК №1)

Протягом року

Олісейчик В.М.,

Кузьмич О.П.,

Денисюк М.І.,

Назарчук С.Л.,

Тішкова Л.А.

Компетентнісний підхід в управлінні загальноосвітньою школою

(НВК №1 м.Каменя-Каширського, ЗОШ І-ІІІ ст.. сіл Видерта, Грудки, Ворокомле, Залісся, Гута-Камінська)

Листопад-квітень

Подшивалкіна Л.П., Тішкова Л.А., Назарчук С.Л., Решетовський І.І., Денисюк М.І.,

Капук Л.М.,

Монець О.Н.

Школа як осередок розвитку громади

(НВК с.Видричі, НВК №1 м.Каменя-Каширського,

ЗОШ І-ІІІ ст..с.Пнівно)

жовтень-

травень

Подшивалкіна Л.П., Чоп В.П.,

Тішкова Л.А.,

Пугач Т.М.

Сучасні методики викладання англійської мови за рекомендаціями Британської Ради в рамках проекту «Вчителі англійської мови – агенти змін»

(НВК №2 м. Каменя-Каширського)

Вересень -травень

Парфелюк Ю.М.,

Нестерук І.В.

 

Роль ІКТ забезпечення в підвищенні якості освіти

(НВК №2, ЗОШ І-ІІІ ст.. сіл Раків Ліс, Піщане та ЗОШ І-ІІ ст.. с.Гута-Камінська

Протягом року

Гель О.А.,

Пугач Р.І.

Школа екологічного розвитку дитини

(ЗОШ І-ІІІ ст. сіл  Підцир’я, Раків Ліс)

 

Протягом року

Каширець Н.П.,

Мельницький Ф.Ф.,

Кузьмич О.П.

Інтеграція – новація у початковій освіті

 

Протягом року

Ніщик М.В.,

керівники ЗНЗ

Сучасні моделі виховної системи кдасного керівника

(НВК №2 м.Каменя-Каширського, ЗОШ І-ІІІ ст.. сіл Раків Ліс, Грудки)

 

Протягом року

Олісейчик В.М.,

ЗВР

Модель виховної системи класу з питань формування творчої активності школярів

(НВК №2 м.Каменя-Каширського)

 

Протягом року

Олісейчик В.М.,

Нестерук І.В.

7.  Розробка  науково-методичних тем  спільно з навчальними закладами

 

Ефективна система мотивації вчителя – умова розвитку його професійної майстерності

(ЗОШ І—ІІІ ст.с. Залісся, Клітицьк )

Жовтень-травень

Подшивалкіна Л.П.,

Карпук Л.М.,

Мартинюк Н.Д.

 

Формування інноваційної педагогічної системи ЗНЗ

(спільно з опорним навчальним закладом «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів села Пнівне» )

Вересень-

травень

Подшивалкіна Л.П.,

Пугач Т.М.,

Федь Р.В.

Інтеграція навчального процесу як чинник розвитку пізнавальної активності учнів   (ЗОШ І-ІІІ ст.сіл Брониця, Боровне, ЗОШ І ст. села Фаринки)

Вересень-травень

Ніщик М.В.

Використання мультимедійних засобів на уроках у початковій школі (НВК №1 м.Каменя-Каширського)

Вересень-травень

Ніщик М.В.,

Ющик І.О.

Забезпечення комплексного підходу у викладанні суспільствознавчих предметів через інтеграцію

( ЗОШ І-ІІІст.  села Боровне)

Вересень-травень

Денисюк С.Ф.

Проектно-технологічна діяльність на уроках обслуговуючої праці ЗОШ І-ІІІ ст..с. Раків Ліс

Жовтень - квітень

Костюшко В.С.,

Солоха Л.З.

Розвиток критичного мислення через реалізацію методів проектів на уроках зарубіжної літератури

(ЗОШ І-ІІІ ст.с. Раків Ліс, НВК №2)

Вересень-

квітень

Парфелюк Ю.М.

Карпік Н.Ф.,

Пугач Л.В.

Використання методу проектів в навчальному процесі з біології, екології як засіб формування ключових компетенцій

 ( ЗОШ І-ІІІ ст.с.Раків Ліс )

Вересень-квітень

Каширець Н.П., Сацик Н.Й.

Формування творчих здібностей  школярів через організацію учнівського самоврядування ( ЗОШ І-ІІІ ст. села Добре)

грудень

Олісейчик В.М.,

Матвійчук В.І.

Продовження експерименту за програмою «Intel. Навчання для майбутнього»

Вересень-травень

Костюшко В.С.

Педагогіка партнерства – нові підходи та шляхи реалізації  (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Залісся )

Жовтень-

листопад

Олісейчик В.М.,

Карпук Л.М.

Інноваційні освітні технології у вивченні англійської мови (ЗОШ І-ІІІ ст.сіл Раків Ліс, Воєгоще)

Січень - березень

Парфелюк Ю.М., Врублевська Т.Ф., Сич Т.В.

Формування географічної иа економічної компетентностей школяра  у процесі організації позакласної роботи

(НВК №1 м.Каменя-Каширського)

Березень-

квітень

Блінова Л.О.,

Пятенко В.О.,

Мельник А.С.

Реалізація краєзнавчого принципу навчання як засіб діяльнісного підходу при викладанні географії

(ЗОШ І-ІІІ ст. с.Сошично)

Вересень-квітень

Блінова Л.О.,

Каменчук С.І.

 

Інноваційні освітні технології у дошкільній освіті

(ДНЗ №2, 4 м. Каменя-Каширського, ДНЗ сіл Раків Ліс, Видерта)

Вересень-травень

Ліщинська Л.В.,

Занюк В.А.,

Деркач О.І.,

Кухтей Г.Д.,

Нестерук Л.В.

Застосування інноваційних технологій та методів навчання на уроках предметів художньо-естетичного циклу (НВК №2 м.Каменя-Каширського )

Жовтень-квітень

Ніщик М.В.,

Артемук О.О.

8.

Поповнення  розділів сайту Камінь - Каширського РМК,  електронних баз даних, медіатек:

 

 

 

- банку педагогічних інновацій

вересень - травень

Ніщик М.В.,

Костюшко В.С.

- районний  електронний Банк відкритих  уроків географії, економіки, природознавства з мультимедійним супроводом

протягом року

Блінова Л.О.

- відеоматеріалів переможців та лауреатів конкурсу „Учитель року”

січень лютий грудень

Ніщик М.В.

- креативних педагогів

 

Січень-

грудень

Ніщик М.В.,

методисти

- перспективного педагогічного досвіду

Квітень

та згідно поповнення

Денисюк С.Ф.,

методисти

- педагогічних  програмних засобів

 

протягом року

Костюшко В.С.

- сучасних моделей освітніх закладів району

 

вересень

травень

Олісейчик В.М.,

методисти

- представницьких методичних заходів з педагогічними кадрами та масових заходів з учнями, окремих семінарських занять

згідно плану роботи

Подшивалкіна Л.П.

Костюшко В.С.

методисти

-дидактичних та методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів району»

Квітень-червень

Парфелюк Ю.М.

-публікацій результатів інноваційної діяльності педагогів району у фахових виданнях, публікаціях у науково-методичному віснику «Педагогічний пошук», збірках матеріалів, методичних ренкомендаціях

Протягом року

Рюміна Л.І.

 

Постійне оновлення матеріалів районних сайтів педагогів:

-          сайту районного м/о вчителів географії, економіки, природознавства;

-          блогу вчителів суспільствознавчих дисциплін району;

-          сайту м/о вчителів інформатики

 

 

Блінова Л.О.,

 

 

Денисюк С.Ф.,

 

Костюшко В.С.

9.

 

Апробація й моніторинг якості підручників

 

Відповідно до графіка ВІППО

Рюміна Л.І.,

методисти