2.Структура науково-методичної роботи з педагогічними кадрами:

 

-          Районні методичні об’єднання – 20;

-          Методичні об’єднання при опорних закладах освітніх округів – 82;

-          Постійно діючих та інших семінарів – 58;

-          Районна школа педагогічного новаторства: (14)

-          майстер-класи – 6;

-           школа вищої педагогічної майстерності – 1;

-          міжгалузеві творчі лабораторії – 2;

-          творчі майстерні – 3;

-          творча лабораторія -1;

-          авторська лабораторія – 1;

-          Районні творчі групи – 5;

-          Школи професійного становлення керівника, педагога – 10

-          Навчально-методичні, теоретичні, проблемні семінари -9;

-          семінари-тренінги – 4;

-          семінари-практикуми – 31

 

Структура методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами на 2017-2018 навчальний рік додається
(додаток ).

 

№ п/п

Зміст роботи

Місяць

Відповідальний

1.

Режим роботи РМК Циклограма робочого дня:

Початок роботи – 08.00 год.

Перерва на обід – 13.00-14.00 год.

Кінець роботи – 17.15 (п’ятниця – 16.00 год)

 Протягом    року

 

 

 

Подшивалкіна Л.П., методисти

2.

Поповнення банку даних педагогічних кадрів (загальний та за фахами). Облік курсової перепідготовки, вивчення, аналіз та підготовка замовлення на курсову перепідготовку у ВІППО

До 15.09.2018р.

До 15.09.2018 р.

Подшивалкіна Л.П.                     Денисюк  С.Ф.

Парфелюк Ю.М.,методисти

 

 

3.

Проекти наказів:

«Про організацію та зміст методичної роботи з  педагогічними кадрами»

«Про затвердження мережі шкільних  методичних об’єднань та методичних об’єднань педагогічних працівників при опорних закладах освітніх округів»

 

 

До  03.09.2018р.

 

 

 

До 5.09

 

 

Подшивалкіна Л.П.,

 Парфелюк Ю.М.

 

Подшивалкіна Л.П.,Ніщик М.В.

 

 

4.

Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників за формами: денна, очно-дистанційна

Вересень-червень

Подшивалкіна Л.П.,

Парфелюк Ю.М.., методисти

 

5.

Звітування педагогічних працівників про проходження курсової перепідготовки, вивчення післякурсової віддачі.

Згідно планів роботи РМО,

ОМО

Подшивалкіна Л.П.,

методисти,

керівники ЗЗСО  і методоб’єднань

6.

Аналіз стану виконання плану курсової перепідготовки педагогічних працівників, проект наказу «Про підвищення кваліфікації педагогічних кадрів району у 2019 році»

Щомісячно Грудень

Червень

Подшивалкіна Л.П.,Парфелюк Ю.М.

7.

Курсова перепідготовка працівників методкабінету і керівних кадрів в Університеті менеджменту освіти АПН України: Лук’янчук Г.Б., Ліщинської Л.В., Костюшка В.С., Каширець Н.П

згідно плану-графіка на 2018, 2019рр.

Подшивалкіна Л.П.

Курсова перепідготовка працівників райво і методистів

№п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

1.                   

Пась В. І.

 

 

 

 

+

 

2.                  =

Красюк Н. Є.

 

 

 

 

 

+

3.                   

Лук’янчук Г. Б.

 

 

 

 

+

 

4.                   

П’ятенко Л.М.

 

 

+

 

 

 

5.                   

Подшивалкіна Л.П.

 

+

 

 

 

 

6.                   

Рюміна  Л. І.

 

 

 

 

+

 

7.                   

Ліщинська Л. В.

 

 

 

 

+

 

8.                   

Цюрик Ю.В.

 

 

 

 

 

9.                   

Денисюк С. Ф.

 

+

 

 

 

10.               

Олісейчик В. М.

 

+

 

 

 

11.               

Парфелюк Ю.М.

 

 

 

 

 

12.               

Костюшко В.С.

 

 

 

 

+

13.               

Каширець Н.П.

 

 

 

 

+

14.               

Макарчук М. А.

 

 

 

 

+

15.               

Ніщик М.В.

 

+

 

 

 

16.               

Лесик Т.К.

 

 

+

 

 

 

8.

Підготовка матеріалів та атестація методистів Каширець Н.П., Костюшка В.С.

 

Лютий -

квітень

 

Подшивалкіна Л.П.

9.

Координація окружного та внутрішкільного методичного навчання згідно закріплених  за методистами методичних зон:

Загальноосвітні школи :

-          №1,№2 м. Каменя-Каширського, Підцир’я,Раків-Ліс, Гута-Камінська, Клітицьк, Підріччя ;

 
- Великий Обзир, Піщане, Полиці, Верхи, Гута-  Боровенська, Боровне, Житнівка, Оленине;

      - Бузаки, Черче, Мельники-

   Мостищенські, Мостище, Підбороччя,   

   Видричі, Хотешів, Добре, Теклине;

 

-          Видерта, Ворокомле, Грудки, Осівці;


- Нуйно, Сошичне, Залісся, Качин, Личини

Карасин, Радошинка, Стобихівка;

-  Пнівне, Брониця, Воєгоще, Соснівка, Тоболи, Нові Червища, Рудка Червинська;

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рюміна Л.І.

 

 

Олісейчик В.М.

 

 

Каширець Н.П

 

 

 

Парфелюк Ю.М.

 

Денисюк С.Ф.

 

Ніщик М.В.

10.

Координування діяльності шкільних методичних кабінетів за напрямками:

- анкетування педагогічних кадрів для вивчення очікувань від методичної роботи;

-аналіз ефективності функціонування чинної структури МР з педагогічними кадрами, окреслення завдань щодо її вдосконалення у 2018-2019н.р. в умовах освітніх змін, згідно основних положень  Концепції Нової української школи;

-створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників;

-упровадження інноваційних технологій та систем  в управлінській діяльності керівників навчальних закладів, професійній діяльності педагогів;

-формування та розвиток інноваційного освітнього середовища початкової школи;

-моніторинг якості рівня навчальних компетенцій та рівня вихованості учнів;

-моніторинг професійного зростання педагогів;

-упровадження та реалізація нових Державних стандартів освіти; осучасненого змісту освіти;

- вивчення та активне використання  інноваційних, інформаційно- комунікативних технологій в навчально-виховному процесі та методичній роботі;

-формування і розвиток професійної компетентності педагогічних кадрів в умовах модернізаційних процесів Нової української школи; акцент на  формуванні ІКТ, психологічної, громадянської компетенцій;

-організація інтегрованого навчання, координація впровадження    SТЕМ-освіти;

-розвиток системи національно-патріотичного виховання;

-організація індивідуального та інклюзивного навчання

-самоосвіта, мотивація успішного професійного зростання, використання індивідуального освітнього маршруту педагога як засобу інноваційного професійного зростання;

-надання консультативної методичної допомоги молодим фахівцям;

-узагальнення і поширення педагогічного досвіду;

-атестація педагогічних кадрів;

 

-організація професійних конкурсів, виставок, тощо

Серпень2018р.-червень 2019р.

Подшивалкіна Л.П.,

методисти,

керівники шкіл,

МО

 

11.

Коригування структури і змісту методичної роботи з педагогічними кадрами  в освітніх округах, освітніх установах

До  6.09.2018р.

 

Вересень

Подшивалкіна Л.П.,методисти,

ЗНВР шкіл,

методисти ПНЗ, МНВК

12.

Базові шкільні методичні кабінети з напрямів:

- Формування педагогічної майстерності вчителя на основі творчого використання новаторського підходу В.О.Сухомлинського

( ЗОШ І-ІІІ ст. с.Раків Ліс);

- Використання моніторингових досліджень  для підвищення якості освіти

(ЗОШ І-ІІІ ст. села Полиці);

-Науково-методичний супровід організації інклюзивного навчання; моніторинг педагогічної діяльності й оцінювання професійного зростання вчителя (НВК №1);

-Розвиток дослідницької компетентності учасників педагогічного процесу, система мотивації вчителя і учня  в розвитку компетентностей (НВК №2);

-Методичний кабінет-центр розвитку професійної компетентності, педагогічної майстерності і творчості ( ЗОШ І-ІІІ с. сіл Видерта, Ворокомле);

-Роль методичної роботи у формуванні інноваційного стилю діяльності педагогічного колективу ( ЗОШ І-ІІІ ст. с. Залісся);

-Інтерактивні методи в системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами

( ЗОШ  І-ІІ ст. с.Підріччя).

 

Протягом року

Подшивалкіна Л.П.,

ЗНВР,

Рюміна Л.І.,

Каширець Н.П.

Денисюк С.Ф.

13.

Організація  дослідження  науково-методичних тем та  дослідницької  роботи РМК спільно з методичними кабінетами закладів загальної середньої освіти .(Теми визначені в розділі У)

 

До 5.09

 

Вересень-червень

Подшивалкіна Л.П.,

методисти

 

14.

Підготовка та поширення в ЗЗСО помісячного плану  методичних заходів з розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів, інноваційної діяльності, вивчення досвіду та проведення масових заходів з учнями у 2018-2019н.р.,

До 20.09

Подшивалкіна Л.П.

Методисти

15.

Підготовка матеріалів на розгляд колегії та  проектів наказів відділу освіти райдержадміністрації.

 

Згідно річного плану відділу освіти

Подшивалкіна Л.П.,

Методисти

16.

Координація планування роботи РМО, ОМО. Погодження та затвердження планів роботи

Серпень

До  5.09

Подшивалкіна Л.П.,

Методисти

17

 

 

Організація інструктивно-методичних нарад для  керівників РМО, ОМО.

Серпень

Січень, за потребою

Методисти

 

18.

 

Інформаційно-методичне забезпечення  ЗЗСО, шкільних методичних кабінетів, діяльності окружних МО.

 

Протягом року

Та згідно розділу УІІІ

 

Подшивалкіна Л.П.

Методисти

19.

 

 

 

  

Погодження:

- Річного плану роботи РМК  у ВІППО

 

-Структури методичної роботи з педагогічними кадрами при опорних закладах освітніх округів

 

Затвердження :Річного плану роботи РМК

               Структури методичної роботи в районі (наказ)

                Планів роботи структурних підрозділів районної школи педагогічного новаторства

                Планів роботи творчих груп

                Планів роботи опорних шкіл тощо

 

                        До 10.09

 

До 05.09

 

 

До 10.09

До 03.09

 

20.09

 

20.09

26.09

         Подшивалкіна Л.П.

 Методична рада РМК, ЗЗСО

 

Подшивалкіна Л.П.

 

Методисти

 

Засідання науково-методичної ради:

 

ВЕРЕСЕНЬ

Підсумки  методичної роботи в освітніх закладах району, очікування  та завдання на 2018-2019 н.р. в умовах реформаційних змін Нової української школи.

Подшивалкіна Л.П.

 Структура методичної роботи з педагогічними працівниками району

Подшивалкіна Л.П.

Методисти

Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами щодо реалізації науково-методичної проблемної теми « Розвиток професійної компетентності керівних і   педагогічних кадрів як чинник забезпечення якісної освіти і умова   формування інноваційного освітнього  та виховного середовища». Обговорення річного плану роботи РМК

Подшивалкіна Л.П.,

методисти

Про внесення коректив до мережі шкіл індивідуальної майстерності з проблемних питань, погодження мережі.  Затвердження планів роботи районної школи педагогічної майстерності.

 Корекція мережі та проблематики роботи опорних шкіл району

Погодження об’єктів вивчення і узагальнення перспективного педагогічного досвіду

 

 

Подшивалкіна Л.П.

 

Методисти

 

 

 

 

Про науково-методичний супровід інноваційних процесів в освітньому середовищі початкової школи. Організація освітнього процесу в 1-х класах за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Р.Б. Шияна ( інформація)

Ніщик М.В.

Про структуру  методичної роботи  на базі опорних закладів освітніх округів (погодження)

Ніщик М.В., методисти

Про стан забезпечення навчальних закладів району підручниками

 

Рюміна Л.І.

Новіімоделі управління навчально-виховним процесом:

- про організацію науково-дослідницької роботи спільно з навчально-виховними закладами з визначених тем;

-про відзначення 100-річчя з дня народження В.О.Сухомлинського

-обговорення питань інформаційного наповнення  сайту РМК,

 

                    

 

Подшивалкіна Л.П

Методисти

 

Костюшко В.С.

 

Грудень

Про стан виховної роботи в закладах загальної середньої освіти

 

Про підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів району в Університеті менеджменту освіти НАПН України та ВІППО

 

Про підсумки І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2018-2019 навчальному році

Олісейчик В.М.

 

Подшивалкіна Л.П.

Парфелюк Ю.М.

 

П‘ятенко Л.М.

Методисти

Про здійснення моніторингу досягнень учнями результатів навчання

Методисти

Про підсумки І ( районного) туру   всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019»

 

Ніщик М.В.

Нові моделі управління навчальним процесом:

-обговорення питань:

-  підготовки та організації  масових методичних заходів з педагогічними працівниками  на січень;

-  забезпечення підготовки  та участі в обласному етапі олімпіад;

- інформаційного наповнення методичними матеріалами сайту районного методичного кабінету

Подшивалкіна Л.П.

 

Олісейчик  В.М.

Денисюк С.Ф.

Методисти

Костюшко В.С.

Про організацію підготовки до виставки «Творчі сходинки педагогів району»

Парфелюк Ю.М.

 

Лютий

Презентація досвіду та розгляд методичних розробок вчителів, що претендують на присвоєння звання „учитель-методист”.

Денисюк С.Ф., методисти

Створення ефективної системи мотивації – умова особистісного  і професійного успіху сучасного вчителя (з досвіду роботи ЗЗСО І-ІІІст.с.Грудки, ЗНВР Митчик А І.)

Подшивалкіна Л.П.

Парфелюк Ю.М.

Про  стан роботи окружних методичних об‘єднань вчителів початкових класів у загальноосвітніх школах сіл Пнівне, Черче.

 

Ніщик М.В.

 

Нові моделі управління навчально-виховним процесом:

- обговорення питань підготовки масових заходів з вчителями та учнями початкових класів  на березень  

- про підсумки проведення методичних днів у ЗЗСО

- обговорення та затвердження матеріалів до друку;

- обговорення питань поповнення методичними матеріалами сайту РМК.

Подшивалкіна Л.П.

Каширець Н.П.

Ніщик М.В.

Методисти

 

Методисти

 Костюшко В.С.,

 

Про підсумки І етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм «Нові технології у новій школі»

Олісейчик В.М.

 

 

Березень

 

Інформація  про формування інноваційної системи педагогічної діяльності через районну Школу педагогічного новаторства 

Методисти, керівники

підрозділів РШПН

             

 

Про результати вивчення системи роботи вчителів, що атестуються на присвоєння педагогічних звань. Презентація портфоліо вчителів  «Родзинки досвіду». Затвердження матеріалів ППД .

Денисюк С.Ф.

ЗНВР

Обговорення та затвердження матеріалів до друку

Методисти

 

   Нові моделі управління:

- про підсумки проведення методичних заходів з відзначення 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського

 

 

- про підсумки виставки «Творчі сходинки педагогів району» . Огляд матеріалів виставки.

 

 

Подшивалкіна Л.П.Методисти згідно розподілу за освітніми округами

Парфелюк Ю.М.

 

 

Травень

 

Інноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників . Аналіз  роботи районних міжгалузевих творчих лабораторій  з питань  підвищення  ІКТ, психологічної  та громадянської компетентностей учителя

 

Костюшко В.С.,

 Олісейчик В.М.

 

Про особливості навчально-виховного процесу в експериментальних класах всеукраїнського експерименту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» на базі ЗОШ  с. Раків-Ліс

Ніщик М.В.

Про участь закладів загальної середньої освіти  району в експериментальному обласному науково-педагогічному проекті «Електронна атестація педагогічних працівників»

Денисюк С.Ф.

Про підсумки роботи школи вищої педагогічної майстерності вчителів природничо-математичного циклу з питань інтеграції навчально-виховного процесу за 2018-2019 навчальний рік

Рюміна Л.І.,

Каширець Н.П., Костюшко В.С.

Стан реалізації Плану заходів у рамках Року французької  мови  в загальноосвітніх закладах району

Парфелюк Ю.М.

Аналіз моніторингових досліджень :

- професійної інноваційної діяльності ( поповнення банків)

 

- рівня навчальних компетенцій учнів,  рівня вихованості дітей.

 

Денисюк С.Ф., Ніщик М. В., Парфелюк Ю.М.,

Ліщинська Л.В.

Методисти по предметах, Олісейчик В.М.

 

Про схвалення досвіду роботи навчально-виховних закладів, педагогічних працівників:

 

- -педагогів Видертського ДНЗ з теми «Предметно-розвивальне середовище як один з  визначальних факторів забезпечення гармонійного розвитку дитини раннього віку»

 

 

 

Ліщинська Л.В.

 

 

 

Співпраця з вищими навчальними закладами, освітніми установами та громадськими організаціями.

 

1

ВІППО :

Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогічних кадрів. Організація курсової перепідготовки.

 

Участь у обласних науково-практичних конференціях

 

Центр ЗНО та моніторингових досліджень

Науково-дослідна лабораторія освітніх інновацій та координації діяльності РМК

 

Згідно плану ВІППО

 

 

 

 

Подшивалкіна Л.П.,

Методисти,

Керівники ЗНЗ

 

Семінар- практикум « Основні методи розв’язування олімпіад них завдань з математики для учнів 6-8 класів»( за участю доцента кафедри теорії та методик викладання шкільних предметів, кандидата педагогічних наук Трачук Т.В.)

вересень

Рюміна Л.І.

2.

Масові педагогічні заходи:

 

 -Районна науково-практична конференція «Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського в освітньому просторі району»

 

-Методичний діалог «Проблема педагогічної творчості  в спадщині В.О.Сухомлинського»

( в опорних закладах освітніх округів)

 

 

-Методичний фестиваль «Сучасні тенденції формування змісту системи виховної роботи в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»

- Ярмарок педагогічних ідей «Виховання громадянина-патріота засобами позакласної роботи»

-Педагогічний лайфхак «Як зробити урок продуктивним та сучасним»

 

 

Жовтень

 

 

 

Вересень-

Грудень

 

 

 

Січень

 

 

 

 

Січень

 

 

Квітень

                             Подшивалкіна Л.П.

Методисти

 

 

Подшивалкіна Л.П., методисти, керівники опорних закладів освітніх округів

Олісейчик В.М.

 

 

Денисюк С.Ф.

 

 

Каширець Н.П.

3.

Активна участь в обласних круглих столах, обласних семінарах, школах фахової майстерності, молодого педагога.

Згідно плану

ВІППО

Подшивалкіна Л.П.,

методисти,

керівники ЗНЗ,

вчителі

4.

Участь   в обласних творчих групах, школах передового педагогічного досвіду:

- П’ятенка В.О. – НВК №1 м.Каменя-Каширського - творча група вчителів економіки «Теоретичні та практичні аспекти викладання курсу за вибором», «Фінансова грамотність»

- Синицької Л.А. – ЗОШ І-ІІІст. с. Нуйно - творча група вчителів французької мови «Розвиток діяльнісних здібностей учнів як пріоритетної характеристики компетентнісної технології навчання іншомовного спілкування»;

-  Пугач Л.В. – НВК №2  (вчитель зарубіжної літератури та російської мови), Карпік Н.Ф., - ЗОШ с.Раків Ліс (вчитель зарубіжної літератури та російської мови);

- Балик Н.І. – ЗОШ І-ІІ ст. с. Рудка-Червинська,

 Марчука В.В. – ЗОШ І-ІІІ ст.. села Нові Червища – творча група з питань використання методу кейсів у навчально-виховному процесі;

-Пахачук Н.В. – НВК №1 м. Каменя-Каширського – творча група вчителів англійської мови «Розвиток міжкультурних компетентностей вчителя»;

- Власюк Г.А. – ЗОШ с. Брониця, Чоп М.Ф.  – ЗОШ с.Бузаки – творча група «Шляхи та можливості реалізації досвіду педагогів Німеччини на уроках німецької мови в українській школі»

 

 

Каширець Н.П.

Парфелюк Ю.М.

 

 

5.

Спільне з ВІППО вивчення досвіду вчителів:

 

- Борох С.П., вихователя ДНЗ №2 м.Каменя-Каширського,-   «Формування сенсорно-пізнавальної компетенції у дітей дошкільного віку» ;

- Ніщик  Ю.В., вчителя інформатики ЗОШ І-ІІІ ст. села Раків-Ліс,- «Розв’язування чисельний і оптимізаційних задач за допомогою табличного процесора»;

- Пугача Р.І., вчителя географії ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Піщане, - «Формування інформаційної компетентності засобами ІКТ на уроках географії»

 

 

 

 

грудень

2018 року

 

 

 

Протягом року

 

 

Ліщинська Л.В.

 

 

Костюшко В.С.

 

 

Каширець Н.П.

 

6.

Участь у реалізації Всеукраїнських проектів :

 

-  «Інтелект України» (НВК №1, №2 м.Каменя-Каширського);

 

_ «Розвиток громадсько активних шкіл в Україні шляхом упровадження програми “Школа як осередок розвитку громади» НВК №1 м.Каменя-Каширського, НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня – ЗДО села Видричі»  

 

Участь у Всеукраїнському експерименті за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» (ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Раків Ліс)

 

-Участь в обласному проекті «Нова школа-новий вчитель» ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Сошичне

 

 

 

 

Вересень-

травень

Подшивалкіна Л.П.

Ніщик М.В.

 

 

Тішкова Л.А.

Чоп В.П.

 

 

 

Подшивалкіна Л.П.,

Ніщик М.В.

 

 

 

Журавель М.В.

7.

Участь в реалізації Міжнародних програм і проектів:

 

-відвідування навчальних закладів Німеччини в рамках партнерської співпраці Лім (Німеччина) відповідно до Угоди про міжнародну співпрацю між ВІППО і спілкою «Мости в Україну»,

 

- програма FLEX (організація Американської ради з міжнародної освіти);

 

- участь у проекті «Go Camps-пришкільні мовні табори» спільно з Британською Радою;

 

- залучення волонтерів Корпусу Миру США у рамках розвитку міжнародного співробітництва;

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парфелюк Ю.М.

 

 

 

Парфелюк Ю.М.

 

Парфелюк Ю.М.,

 

керівники ЗНЗ

 

Методисти

8.

Участь  в обласному конкурсі декламаторів польської поезії імені Юліуша Словацького у співпраці із спілкою вчителів-полоністів України імені Габріелі Запольської

Згідно плану ВІППО

Парфелюк Ю.М.

9.

Методичний супровід створення інформаційної системи управління освітою та впровадження проекту «Україна. ІСУО»

Вересень-

травень

Костюшко В.С.

10.

ЦІППО, Університет менеджменту освіти АПН України. Курсова перепідготовка керівних і педагогічних кадрів.

Згідно плану ВІППО

Подшивалкіна Л.П.

11.

Інформаційно-методичний вісник «Педагогічний  пошук», видавництва «Шкільний світ», «Основа», районна газета «Полісся»:

 - висвітлення на сторінках газет та журналів досвіду педагогічних працівників та закладів освіти району

Протягом року

Подшивалкіна Л.П.,

Методисти,

Керівники освітніх установ, методичних  обєднань

12.

ВОМАН, ЦТТУМ, ВОЕНЦ, ЦТСЕ

-співпраця з позашкільними освітніми установами області

Протягом року

Методисти, керівники ЗНЗ, ПНЗ

13.

Луцький педагогічний коледж:

- участь вчителів початкових класів і вихователів ДНЗ у щорічній науково-практичній конференції «Методологічні проблеми викладання суспільствознавчих

дисциплін в сучасному освітньому процесі»

Згідно

плану

Луцького

педколед-жу

Ліщинська Л.В.,

Ніщик М.В.

14.

Участь у міжнародних інтерактивних конкурсах з базових дисциплін ( „Кенгуру”, «Соняшник», «Колосок», «Геліантус» «Левеня», «Патріот», «Грінвіч», «Орлятко», «Галлус», «Бобер», «Лелека»), у Міжнародних мовно-літературних конкурсах імені Тараса Шевченка, імені Петра Яцика

Протягом року

Методисти

15.

Участь у обласному експериментальному науково-педагогічному проекті «Електронна атестація педагогічних працівників»

Протягом року

Денисюк С.Ф.,

керівники ЗНЗ

16.

Поліція, суд, прокуратура

Правова освіта учасників навчально-виховного процесу

 

Протягом

року

Олісейчик В.М.,

Денисюк С.Ф.,

керівники ЗНЗ

17.

Районний центр зайнятості

Профорієнтаційна робота з учнями ЗНЗ

Протягом

року

Лукянчук Г.Б.

18.

Районна бібліотека

Пропагування книги, розвиток читацьких інтересів

Протягом року

Каширець Н.П.

Олісейчик В.М.

19

Фонд Ігоря Палиці  «Тільки разом»

( Оздоровлення обдарованих дітей)

Травень-серпень

Лук`янчук Г.Б.

Пятенко Л.М.