V. ІННОВАЦІЙНА ТА ДОСЛІДНО - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

 

1.    Розробка науково-методичних тем:

 

 

 

 

 

 

Вересень - травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень – червень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування  і розвиток професійної компетентності керівних та педагогічних кадрів в умовах  освітньої реформи

 

Подшивалкіна Л.П.

 

Проблема педагогічної творчості в спадщині В.О.Сухомлинського

Подшивалкіна Л.П.

Методисти

 

Формування і розвиток системи національно-патріотичного виховання учнів в умовах сучасної школи

 

Олісейчик В.М.

 

Створення сприятливого освітнього середовища для збереження психічного та фізичного здоров’я всіх учасників освітнього процесу

 

Олісейчик В.М.

 

Інноваційні технології професійного розвитку педагогів

Денисюк С.Ф.

 

Забезпечення якісної математичної освіти шляхом формування інноваційної культури педагогів як важливого чинника  реалізації Державних освітніх стандартів

Рюміна Л.І.

 

Підвищення професійної майстерності шкільних бібліотекарів засобами активізації творчого пошуку та впровадження у їх діяльність сучасних форм роботи

 

Олісейчик В.М.

 

Професійна майстерність та ключові компетентності вчителя іноземної мови в контексті Концепції Нової української школи

Парфелюк Ю.М.

 

Формування ключових і предметних компетентностей учнів шляхом ефективного поєднання традиційних форм організації навчально-пізнавальної діяльності на уроках зарубіжної літератури

 

Парфелюк Ю.М.

 

Інтерактивні технології викладання інформатики як засіб інтенсифікації навчально-виховного процесу, формування в учнів цілісної системно-інформаційної картини світу

 

Костюшко В.С.

 

Використання елементів особистісно-орієнтованих та   на уроках фізики, астрономії

 

Костюшко В.С.

 

Реалізація завдань Нової української  школи шляхом впровадження  інноваційних підходів

Ніщик М.В.

 

Застосування інноваційних технологій та методів навчання на уроках предметів художньо-естетичного циклу

Ніщик М.В.

 

Розвиток компетентної особистості вчителя і учня через використання інноваційних технологій

 

Каширець Н.П.

 

Формування професійної компетентності керівних та педагогічних кадрів як умова розвитку особистості дитини

 

Ліщинська Л.В.

 

2.

Організація роботи опорних ЗЗСО. ЗДО з реалізації проблемних питань та освітніх проектів:

За окремими планами

 

 

 

Державно-громадське управління навчальним закладом.

Компетентісний підхід до управління навчальним закладом.

Реалізація сучасних підходів до формування інноваційної системи методичної роботи (НВК № 1)

 

Подшивалкіна Л.П.

 

 

 

 

 

 

Формування мовленнєвої компетентності і підвищення мовно культури учнів початкових класів

Організація допрофільно підготовки та профільного навчання в старшій школі в умовах модернії освіти

Організація життєтворчості учнів як основи виховного процесу

Використання інтерактивних технологій на уроках історії як засобу формування ключових компетентностей(НВК №2)

 

Ніщик М.В.

 

Лук’янчук Г.Б.

 

Олісейчик В.М.

 

 

Денисюк С.Ф.

 

Формуванн педагогічної майстерності вчителя на основі творчого використання новаторського підходу В.О.Сухомлинського.

Формуванняздорового та безпечного  способу життя, духовної, екологічної культури дітей та учнівської молоді.

Організаціятуристсько-краєзнавчої і дослідницької роботи

Створення інноваційного освітнього середовища початкової школи в умовах реформування освіти

Впровадження  інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес.

(ЗОШ І-ІІІ ст. с. РаківЛіс)

 

Подшивалкіна Л.П.

 

 

Олісейчик В.М.

 

 

Каширець Н.П.

 

Ніщик М.В.

 

Костюшко В.С.

 

 

Науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів

(ЗОШ І-ІІІ ст. сіл Видерта  Ворокомле)

 

Подшивалкіна Л.П.,

Назарчук С.Л., Денисюк М.І.

 

 

 

 

 

Використання народної педагогіки в вихованні громадянина-патріота вумовах розбудови національної системи освіти (ЗОШ І-ІІІст. с. Нуйно)

 

Олісейчик В.М.

 

 

 

 

 

 

Впровадження інноваційних форм і методів екологічного виховання.

Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу (ЗОШ І-ІІІст. с. Підцир’я

 

Каширець Н.П.

 

Олісейчик В.М..

 

 

Формування національно-патріотичної свідомості учнів засобами позакласної роботи з історії (опорний навч. заклад ЗОШ І-ІІІ ст..с.Пнівне

 

 

Денисюк С.Ф.

Пугач Т.М.

 

Формуванняекологічногосвітоглядудошкільниківшляхомвикористанняінноваційнихтехнологій

(ДНЗ №2 м. Каменя-Каширського)

 

Ліщинська Л.В.Занюк В.А.

 

 

Науково-методичний супровід організації підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі

(ДНЗ №4 м. Каменя-Каширського)

 

Ліщинська Л.В. Деркач О.І.

 

 

Опорний навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів села Пнівне»

 

Пась В.І.,

Красюк Н.Є.

 

 

3.

 

Районна школа педагогічного новаторства:                          

Вища школа педагогічної майстерності вчителів природничо-математичних дисциплін «Інтегроване навчання – новація в освіті»         

           

Міжгалузеві творчі лабораторіі:

-           з питань підвищення ІКТ-компетентностей;

 

-           психологічної та громадянської компетентностей                   

           

Творча майстерня заступника з виховної роботи  Виндюк Н.А.( ЗОШ І-ІІІст. с.Карасин) «Створення системи національно-патріотичного виховання учнівської молоді в умовах сучасної школи»

 

Творча майстерня вчителя початкових класів, старшого вчителя  Шуйчик С.І. (ЗОШ І-ІІІст.с.Раків Ліс) з питань ефективного використання технології  створення ситуації успіху     

           

Творча лабораторія вчителя української мови та літератури ЗОШІ-ІІІ ступенів села Черче, старшого вчителя Шептур В.Г.  з питань реалізаці компетентісного підходу при викладанні рідної мови та літератури    

           

Авторська лабораторія вчителя-методиста, вчителя інформатики ЗОШ І-ІІІст. с.РаківЛіс Ніщик Ю.В. з питань формування  компетентностей самоосвіти і саморозвитку на уроках інформатики           

           

Авторська лабораторі вчителя- методиста, вчителя математики НВК №2 Коренги І.М.  з питань розвитку творчих здібностей учнів при вивченні математики

 

Майстер-клас вчителя-методиста, вчителя -географії  ЗОШ І-ІІІст. с.Піщане Пугача Р.І. з питань підвищення якост ігеографічно їосвіти засобами ІКТ               

           

Майстер-класвчителя-методиста, вчителя математики  ЗОШ І-ІІІст. с.ГрудкиКарпіка В.В. «Використання тестових технологій навчання на уроках математики»                   

 

           

Майстер-клас керівник гуртка декоративно-прикладногомистецтва Антонюк І.В.  «Виготовленн національно-патріотичних символів для оформлення інтер’єру навчального закладу»                 

 

Майстер-клас вчителя індивідуального навчання  ЗОШ І-ІІІ ст. села Видерта Мирончук Л.М.«Педагог, який працює серцем»      

 

Майстер-клас вихователя-методиста Камінь-Каширського ДНЗ №2 Борох С.П. «Розвиваючі ігри нового покоління в інтелектуальному розвитку дошкільників»

 

Майстер-клас вихователя-методиста  Камінь-Каширського ДНЗ №2  Ярошук О.І. «Забезпечення інтелектуально-мовленнєвого розвитку дошкільників шляхом використання коректурних таблиць»

 

 

 

 

2 рази

 

 

2 рази

 

 

2 рази            

 

 

 

3 рази

 

 

 

2 рази

 

 

 

 

3 рази

 

 

 

 

 

2рази

 

 

 

 

2рази

 

 

 

 

 

2 рази

 

3 рази

 

 

 

 

 

 

4 рази

 

 

 

 

3 рази 

 

 

 

 

2  рази

 

 

 

 

2 рази

 

 

 

Рюміна Л.І.,

Каширець Н.П.,

Костюшко В.С.

 

Костюшко В.С.,

 

 

Олісейчик В.М.

 

 

Олісейчик В.М.,

Виндюк Н.А.

 

 

 

Ніщик М.В.

 

 

 

 

Макарчук М.А.,

Шептур В.Г.

 

 

 

 

Ніщик Ю.В.

Костюшко В.

 

 

 

Рюміна Л.І.,

Коренга І.М.

 

Каширець Н.П.

Пугач Р.І.

 

 

 

 

Рюміна Л.І.,

Карпік В.В.

 

 

 

 

Олісейчик В.М.,

Соловей Л.В.,

Антонюк І.В.   

 

 

 

Макарчук М.А.

 

 

 

Ліщинська Л.В.

 

 

Ліщинська Л.В.

 

 

 

 

4.

Дослідження актуальних тем в рамках роботи творчих,  динамічних  груп :

 

- вчителів початкових класів «Теоретичні засади Нової української школи. Розвиток успішної особистості через ключові компетентності»» ;

 

- Творча група «Системний  підхід  до оновлення змісту, форм і методів  виховної роботи відповідно до Концепції «Нова українська школа».

 

- Формування ІКТ- компетентностей  в освітньому процесі.

 

- Розробка орієнтовного календарного планування відповідно змістових ліній освітніх галузей нового Державного стандарту загальної початкової загальної освіти (1 клас)-динамічна група

 

 

 

 

Згідно окремих планів роботи

 

 

 

Жовтень, січеь, квітень

 

 

 

Листопад

Січень

 

 

Вересень - січень

 

 

Ніщик М.В.

 

 

 

 

 

Олісейчик В.М.

 

 

 

 

Костюшко В.С.

 

 

 

Ніщик М.В.

 

 

 

5.

Реалізація освітніх проектів:

- Упровадження проекту «Інтелект України» 

( НВК №1 -1,2класи, №2 м. Каменя-Каширського – 2клас

 

- Участь у всеукраїнському експерименті за темою «Розроблення і впровадження

навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації  нового  Державного стандарту початкової загальної середньої освіти»

 

 

-Участь в обласному проекті «Нова школа – новий вчитель»

 

вересень-

травень

 

 

вересень-

травень

 

 

 

 

згідно плану ВІППО

 Подшивалкін Л.П.

 Ніщик М.В.

 

 

 

Подшивалкіна Л.П. Ніщик М.В.

Кузьмич О.П., Борсук В.М., керівники ЗЗСО І-ІІІст.с.Раків Ліс

 

Журавель М.В., директор ЗОШ І-ІІІст.с.Сошичне

 

6.

Формування інноваційного освітнього простору: впровадження нових освітніх моделей і технологій

 

 

 

  НУШ – в дії.

 Формування і розвиток інноваційного освітнього середовища початкової школи. Інноваційні технології розвитку професійної компетентності вчителів початкових класів та вчителів-предметників, які викладають в перших класах

 

Реалізація сучасних підходів в навчанні учнів початкової школи та формуванні інноваційного  освітнього середовища в рамках упровадження всеукраїнських проектів

 

 

 

Серпень -

травень

 

 

 

 

 

Вересень –

Травень

ПодшивалкінаЛ.П.,

Ніщик М.В.,

ЗЗСО

 

 

 

 

Подшивалкіна Л.П.

Ніщик М.В.

Тішкова Л.А.

Митчик Т.Й.

Кузьмич О.П.

 

 

Проектні технології в управлінні навчально-виховним закладом

(НВК  №1,2 м.Каменя-Каширського , опорний навч. заклад «ЗОШ І-ІІІ ст.с.Пнівне, ЗОШ І-ІІІ ст.сіл Раків Ліс, Підциря, Сошичне, Черче, Бузаки, Видричі,.Полиці)

 

Протягом року

Подшивалкіна Л.П.,

Керівники ЗЗСО

 

Ефективне використання сучасних інформаційно-технічних засобів в управлінській діяльності та методичній роботі

 ( НВК  № 1, ЗОШ І-ІІІ ст..с. Полиці, Піщане,  І-ІІст.с.Підріччя )

Листопад

Січень

Подшивалкіна Л.П.,

Директори ,ЗНВР

ЗЗСО

 

Школи формування здорового способу життя

(ЗОШ І-ІІІ ст. сіл Раків Ліс, Ворокомле, Видерта, НВК №1)

Протягом року

Олісейчик В.М.,

Кузьмич О.П.,

Денисюк М.І.,

Назарчук С.Л.,

Тішкова Л.А.

 

Компетентнісний підхід в управлінні закладом загальної середньої освіти та формуванні інноваційної  системи педагогічної діяльності

(НВК №1 м.Каменя-Каширського, ЗОШ І-ІІІ ст.. сіл Раків Ліс, Видерта, Грудки, Ворокомле, Залісся, Личини)

Листопад-квітень

Подшивалкіна Л.П., Тішкова Л.А.,

Кузьмич О.П. Назарчук С.Л., Решетовський І.І., Денисюк М.І.,

Карпук Л.М.,

Олещук Н.П.

 

Школа як осередок розвитку громади

(НВК с.Видричі, НВК №1 м.Каменя-Каширського, опорний навчальний заклад «ЗОШ І-ІІІ ст..с.Пнівно»)

жовтень-

травень

Подшивалкіна Л.П., Чоп В.П.,

Тішкова Л.А.,

Пугач Т.М.

 

Роль ІКТ- забезпечення в підвищенні якості освіти

(НВК №2, ЗОШ І-ІІІ ст.. сіл Раків Ліс, Піщане та ЗОШ І-ІІ ст.. с.Гута-Камінська

Протягом року

Костюшко В.С. Гордій О.В.,Ніщик Ю.В., ГельА.О.,

Пугач Р.І.

 

Школа екологічного розвитку дитини

(ЗОШ І-ІІІ ст. сіл  Підцир’я, Раків Ліс)

 

Вересень – травень

Каширець Н.П.,

Мельницький Ф.Ф.,

Кузьмич О.П.

 

Інтегрований та діяльнісний підхід у початковій освіті

 

Вересень – травень

Ніщик М.В.,

керівники ЗНЗ

 

Інтегроване навчання – шлях до розвитку креативного мислення та формування компетентності продуктивної творчості

 

Вересень –квітень

Рюміна Л.І.

Каширець Н.П.

Костюшко В.С., вчителі природничо-матем.дисциплін НВК №1

 

7.  Розробка науково-методичних тем  спільно з навчальними закладами

 

 

Сучасні інноваційні технології  та системи в управлінській діяльності керівника освітнього закладу.

Організаційний, методичний, управлінський аспекти забезпечення якості модернізаційних процесів Нової української школи

 ( Опорний  навч.заклад «ЗОШ І-ІІІ ст..с.Пнівне», ЗЗСО та ЗДО сіл Воєгоща, Брониця

Січень-березень

ПодшивалкінаЛ.П.,

Пугач Т.М.

Федь Р.В.

Неофітний  Р.В.

Корінчук А.М.

Остапчук З.І.

Федчик С.В.

 

Проблема педагогічної творчості в спадщині В.Сухомлинського

Педагогічна спадщина В.Сухомлинського допомагає вчителю

«Золотослів» педагогічних думок В.О.Сухомлинського

Вересень-

Квітень

Подшивалкіна Л.П.

Методисти

Опорні школи освітніх округів

ЗЗСО

 

Інтегроване навчання. Формування  міжпредметних компетенцій у процесі тематичного навчання Особливості викладання навчальних предметів інтегрованого курсу «Я досліджую світ»

   (ЗОШ І-ІІІ ст.сіл Видерта, Добре, ЗОШ ІІст. села Теклине)

Вересень-травень

Ніщик М.В.

 

Формування компетентної особистості в умовах інноваційного освітнього середовища (ЗОШ І-ІІІ ст с  Денисюк С.Ф., методист РМК, ЗОШ сіл Качин, Полиці)

Вересень-травень

Денисюк С.Ф.

 

 

 

Використання методу проектів в навчальному процесі з біології, екології як засіб формування ключових компетенцій

 ( ЗОШ І-ІІІ ст.с.Раків Ліс )

Вересень-квітень

Каширець Н.П., Сацик Н.Й.

 

Партнерство учасників освітнього процесу як запорука гармонійного розвитку особистості  (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Пнівне )

Жовтень-

Листопад

Олісейчик В.М.,

Гупалик Н,В.

Мушка Т.В..

 

Формування географічної иа економічної компетентностей школяра  у процесі організації позакласної роботи

(НВК №1 м.Каменя-Каширського)

Березень-

Квітень

Каширець Н.П.

Пятенко В.О.,

Мельник А.С.

 

Реалізація краєзнавчого принципу навчання як засіб діяльнісного підходу при викладанні географії

(ЗОШ І-ІІІ ст. с.Сошично)

Вересень-квітень

Каширець Н.П.

Каменчук С.І.

 

 

Інноваційні освітні технології у дошкільній освіті

(ДНЗ №2, 4 м. Каменя-Каширського, ДНЗ сіл Раків Ліс, Видерта)

Вересень-травень

Ліщинська Л.В.,

Занюк В.А.,

Деркач О.І.,

Кухтей Г.Д.,

Нестерук Л.В.

 

Застосування інноваційних технологій та методів навчання на уроках предметів художньо-естетичного циклу (НВК №2 м.Каменя-Каширського )

Жовтень-квітень

Ніщик М.В.,

Артемук О.О.

 

Формування національної самосвідомості та правової культури учнів засобами інтерактивного виховання (НВК №1 та Видерта)

Квітень

Олісейчик В.М.

Томюк Н.Г.,

Степанюк В.С.

 

8.

Поповнення  розділів сайту Камінь - Каширського РМК,  електронних баз даних, медіатек:

 

 

 

 

- банку педагогічних інновацій

вересень – травень

Ніщик М.В.,

Костюшко В.С.

 

- районний електронний Банк відкритих уроківз мультимедійним супроводом, ППЗ, ППД з природничих дисциплін (географії, біології, хімії, природознавства) та економіки

протягом року

Каширець Н.П.

 

- відеоматеріалів переможців та лауреатів конкурсу «Учитель року»

Січеньлютийгрудень

Ніщик М.В.

 

- креативних педагогів

 

Січень-

Грудень

Ніщик М.В.,

методисти

 

- перспективного педагогічного досвіду, творчих учителів, яким присвоєні педагогічні звання

Квітень

та згідно поповнення

Денисюк С.Ф.,

методисти

 

- педагогічних програмних засобів

 

Протягом року

Костюшко В.С.

 

- представницьких  методичних заходів з педагогічними кадрами та масових заходівз учнями, окремих семінарських занять

згідно плану роботи

Подшивалкіна Л.П.

Костюшко В.С.

методисти

 

-дидактичних та методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів району»

Квітень-червень

Парфелюк Ю.М.

 

 

Постійне оновлення матеріалів районних сайтів педагогів:

-          сайту районного м/о вчителів природничих дисциплін (географії, біології,хімії, природознавства, екології) таекономіки;

-          блогу вчителів суспільствознавчих дисциплін району;

-          сайту м/о вчителів інформатики

 

 

Каширець Н.П.

 

 

 

Денисюк С.Ф.,

 

Костюшко В.С.

 

9.

 

Організація конкурсного відбору проектів підручників для учнів 2,6,11 класів.

 

Квітень-травень

Рюміна Л.І.,

методисти