Скачать
8 Інформаційно-методичне забезпечення.pd
Adobe Acrobat документ 211.5 KB

VІІІ. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ.

1

Формування єдиного освітнього інформаційного простору

 

Інформаційно-аналітичне наповнення і систематичне оновлення сайту РМК  http://rmk-kamin.jimdo.com

Протягом року

Костюшко В.С.,

методисти

Методичний супровід створення інформаційної системи управління освітою та впровадження проекту «Україна.ІСУО».

Реалізація регіональних та державних програм, «INTEL - навчання для майбутнього»

Вересень-

червень           

Костюшко В.С.,

спеціалісти відділу освіти

Постійне поповнення сайту районного м/о вчителів географії та економіки

Протягом року

Блінова Л.О.,

керівники окружних м/о вчителів географії

Індивідуальні та групові навчально-методичні заняття з теми: «Алгоритм розробки сайту та його наповнення».

Допомога у створенні сайтів ЗНЗ

За потребою

Костюшко В.С.,

Шевчик В.А.

Пугач Р.І.,

учителі інформатики,

керівники ЗНЗ

Участь в Інтернет-олімпіадах і наукових проектах,

Використання електронних підручників як засобу самонавчання

Протягом року

Методисти,

керівники м/о, вчителі

Активне використання мережевих освітніх технологій в організації науково-методичної роботи;

участь у вебінарах, форумах, відео конференціях тощо.

Згідно планів і графіків роботи

Костюшко В.С.,

методисти,

педагоги

Здійснення електронного обліку шкільних підручників і навчальних посібників

Вересень-жовтень

червень

 

Рюміна Л.І.

Методичний супровід науково-педагогічного проекту «Електронна атестація педагогічних працівників»

Протягом

року

Денисюк С.Ф.,

Костюшко В.С.

2

 Розробка методичних рекомендацій, інструктивно-методичних листів, концепцій, положень, тощо:

Вересень - червень

 

 

Збірки матеріалів районних науково-практичних конференцій, педагогічних читань, круглих столів, фестивалів:

 

- «Калейдоскоп методичних ідей»  з теми: «Шляхи підвищення виховного потенціалу шкільної географії засобами краєзнавства»; 

 

- «Саморозвиток особистості педагога як умова креативної самореалізації, професійного успіху»;

 

-«Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку»

 

- «Національно-патріотичне виховання учнів: співпраця шкільного бібліотекаря з класними керівниками» ;

 

_ «Управлінська культура керівника навчального закладу»;

 

_ «Реалізація міжпредметних звязків на уроках фізики»

 

_ «Роль проектних технологій у науково-пошуковій роботі вчителя природничих дисциплін»

 

 

 

 

 

березень

 

 

лютий

 

 

лютий

 

 

січень

 

 

 

січень

 

 

 

лютий

 

березень

 

 

 

 

Блінова Л.О.

 

 

Подшивалкіна Л.П.

 

 

Ліщинська Л.В.

 

 

Олісейчик В.М.

 

 

 

Подшивалкіна Л.П.

 

 

 

Костюшко В.С.

 

Каширець Н.П.

 

Збірка матеріалів «Дошкілля Камінь-Каширщини»

Листопад

Ліщинська Л.В.

 

Ефективна система мотивації вчителя – умова розвитку його професійної майстерності

Червень

Подшивалкіна Л.П.,

Карпук Л.М, ЗОШ І-ІІІ ст.с.Залісся

Формування інноваційної педагогічної системи ЗНЗ

Травень

Подшивалкігна Л.П.,

Пугач Т.М.

Методичні рекомендації:

-          Диференціація та індивідуалізація навчання при реалізації вимог практичної складової оновлених програм з географії та природознавства;

-          з питань удосконалення краєзнавчої компетентності школяра.

 

Січень

 

 

 

Березень

 

 

Блінова Л.О.

 

-          Формування мовленнєвої компетенції дітей у розвивальному середовищі дошкільного закладу

Травень

Ліщинська Л.В.

-          Застосування інтерактивних технологій у процесі вивчення іноземних  мов

Квітень

Парфелюк Ю.М.

-          Реалізація компетентісного потенціалу навчальних предметів. Біологія, хімія.

Жовтень

Каширець Н.П.

-          «Створення інноваційного середовища на уроках біології, хімії, екології»

Лютий

Каширець Н.П.

-          «Як захистити дитину від загроз віртуального простору»

Квітень

Олісейчик В.М.

-          «Педагогіка партнерства. Нові підходи та шляхи реалізації»

Листопад

Олісейчик В.М.

-          «Модернізація початкової освіти на засадах компетентісного підходу»

Лютий

Ніщик М.В.

-          «Мовні табори – технології проведення»

Квітень

Парфелюк Ю.М.

-          «Самоосвіта як основний чинник формування професійної компетентності вчителя»

Січень

Парфелюк Ю.М.

-          «Особливості викладання інформатики у 9 класі

за новою програмою»

Березень

Костюшко В.С.

Методичні поради:

-          Економічне виховання дітей дошкільного віку

Грудень

Ліщинська Л.В.

Анотовані каталоги експонатів виставок

 

Березень-

травень

Блінова Л.О.,

методисти

3.

Висвітлення у засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та перспективного  досвіду педагогів району

Протягом  року

Методисти,

керівники ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ

4.

Виставкова діяльність

 

 

Районна виставка «Творчі сходинки педагогів району»

Серпень

Квітень

Блінова Л.О.

методисти

Виставка нових надходжень методичної літератури

Протягом

року

Методисти

Виставка нових підручників за новими програмами для учнів 9 класів

Вересень-

грудень

Рюміна Л.І., Каширець Н.П,

методисти

Виставки матеріалів періодичних видань за розділами і напрямами

Протягом

року

Методисти

Виставка матеріалів перспективного педагогічного досвіду вчителів району

Квітень

Подшивалкіна Л.П.,

методисти

Виставка напрацювань педагогів, переможців та лауреатів районних, обласних, Всеукраїнських конкурсів

Січень,

березень,

квітень

Подшивалкіна Л.П.,

методисти

Презентації авторських друкованих та електронних матеріалів педагогів району

Березень,

згідно планів роботи м/о, семінарів

Денисюк С.Ф.,

методисти

Виставки до знаменних та памятних дат року

Протягом року

Методисти

 

5. Аналіз, поновлення та поповнення бази даних:

 

 

 

- кадрового забезпечення

Вересень

Денисюк С.Ф.,

Ліщинська Л.В.

 

- чисельності і складу педагогічних працівників

Жовтень

Денисюк С.Ф.,

Ліщинська Л.В.

 

- молодих учителів

Вересень

Денисюк С.Ф.,

Ліщинська Л.В.

 

- директори освітніх установ, ЗНВР, ЗВР

Вересень

Подшивалкіна Л.П.

 

 

- вчителів по предметах

Вересень

Методисти

 

- соціальний паспорт району

Вересень

Олісейчик В.М.

 

- паспорт шкільних бібліотек

Вересень

Рюміна Л.І.

 

-шкіл сприяння здоровю           

   Вересень

Олісейчик В.М.

 

- структура та графік методичної роботи на базі опорних закладів освітніх округів

  Вересень-    жовтень

Подшивалкіна Л.П.,

методисти (згідно методичних зон)

 

- списку осіб зарахованих до кадрового резерву управлінських кадрів

Жовтень

Денисюк С.Ф.

 

- про вихователів, які атестуються у 2018 році

Жовтень

Ліщинська Л.В.

 

- про вчителів, які атестуються у 2018  році

Листопад

Денисюк С.Ф.

 

- банк факультативів і спецкурсів

Вересень, жовтень

Лук’янчук Г.Б.,

методисти

 

- картотека забезпеченості шкіл підручниками

Вересень – травень

Рюміна Л.І.

 

- моніторинг навчальних досягнень учнів

Грудень-травень

Методисти (по предметах)

 

- моніторинг рівня вихованості школярів

Грудень - травень

Олісейчик В.М.

 

- списки педагогічних працівників освітніх установ

Вересень

Денисюк С.Ф.,

Ліщинська Л.В.

 

- моніторинг результатів олімпіад, конкурсів

Січень-травень

Олісейчик В.М.

Блінова Л.О.,

методисти

 

- моніторинг участі шкіл, учасників професійних конкурсів

Січень

Ніщик М.В.

 

- шкільних підручників

Червень

Рюміна Л.І.

 

6.    Поповнення районної відеотеки, електронних банків

 

 

 

- науково-популярними фільмами

 

Листопад-квітень

Костюшко В.С.

 

- з біології, хімії, екології

Протягом року

Каширець Н.П.

 

- конкурсу „Учитель року”

Січень Лютий Грудень

Ніщик М.В.

 

- педагогічних  інновацій

Вересень - травень

Ніщик М.В.

 

- з географії і природознавства

Протягом року

Блінова Л.О.

 

- педагогічними програмними засобами

 

Протягом року

Костюшко В.С.

 

- публікацій педагогів району

Протягом року

Каширець Н.П.

 

- представницькими методичними заходами з педагогічними кадрами та масовими заходами з учнями, окремими семінарськими заняттями

Згідно плану роботи

Подшивалкіна Л.П.

Костюшко В.С.

методисти

 

7.   Каталогізація:

 

 

 

- відеотеки методичних заходів

Згідно поповнення

Костюшко В.С.

 

- матеріалів, наявних в РМК (за матеріалами районної виставки „Творчі сходинки педагогів району”, напрацювань творчих груп, районної школи новаторства та семінарських занять)

Січень та згідно поповнення

Лесик Т.К.,

Блінова Л.О.,

методисти

 

- публікацій педагогічних кадрів району

Вересень-червень

Каширець Н.П.

 

         

 

8. РОБОТА  БІБЛІОТЕКИ

1

Проведення тематичних книжкових виставок:

«Україна-єдина країна»

 

вересень

«Відносини Україна  - Росія. Історичні, соціальні, географічні аспекти»

січень

«Мова – духовне багатство народу»

березень

«Національно-патріотичне виховання»

березень

Організація тематичних книжкових виставок під час проведення м/о, семінарів, конференцій

Згідно ІІІ розділу плану

2

Проведення виставок книг до знаменних і памятних дат:

 

 

-День Державного ПрапораУкраїни

-День незалежності України

- Різдво Пречистої Богородиці ,  -День миру

-День знань

- День пам’яті В.О. Сухомлинського

-День фізичної культури і спорту

-Всеукраїнський день бібліотек

- День працівників освіти

- Покрова Пресвятої Богородиці,   - День Українського козацтва

-Міжнародний День Організації Об'єднаних Націй

-День визволення України від нацизму

-День української писемності та мови

-Всесвітній день боротьби зі СНІДом

-Річниця проведення референдуму щодо підтримки набуття незалежності України

- 295 років від дня народження Г.С. Сковороди

-Річниця утворення Волинської області

-День збройних сил України

-День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

-Свято Миколи Чудотворця

-День пам’яті жертв голодоморів в України. Всеукраїнська акція «Засвіти свічку»

- 120 років від дня народження В.М.Сосюри

-80 років від дня народження В.С. Стуса

- День Соборності України

- Міжнародний день рідної мови

-Міжнародний жіночий день

-День народження Т.Г. Шевченка       

- 130 років від дня народження А.С. Макаренка

-Всесвітній День поезії

-Міжнародний день дитячої книги

-100 років від дня народження О.Гончара

-День визволення Камінь-Каширського району від фашистських загарбників (1944)

-Великдень

-Міжнародний день памяті Чорнобиля

-День Матері в Україні

-Деньсловянської писемності та культури

-Міжнародний день захисту дітей

- День Скорботи і вшанування памяті жертв війни в Україні

-День Конституції України

23.08

24.08

28.08

01.09

02.09

09.09

30.09

01.10

14.10

24.10

28.10

09.11

01.12

 

01.12

03.12

04.12

06.12

 

14.12

19.12

 

21.12

06.01

08.01

22.01

21.02

08.03

09.03

13.03

20.03

02.04

03.04

19.04

20.04

26.04

11.05

13.05

24.05

01.06

22.06

28.06