VІІІ. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ.

1

Формування єдиного освітнього інформаційного простору

 

 

Інформаційно-аналітичне наповнення і систематичне оновлення сайту РМК  http://rmk-kamin.jimdo.com

Протягом року

Костюшко В.С.,

методисти

 

Методичний супровід створення інформаційної системи управління освітою та впровадження проекту «Україна.ІСУО».

Реалізація регіональних та державних програм, «INTEL - навчання для майбутнього»

Вересень-

червень         

Костюшко В.С.,

спеціалісти відділу освіти

 

Постійне поповнення сайту  РМК, районного м/о вчителів природничих дисциплін (географії, біології, хімії, природознавства, екології) та економіки, історії

Протягом року

КостюшкоВ.С. методисти, Каширець Н.П., Денисюк С.Ф.

керівники окружних м/о вчителів

 

Індивідуальні та групові навчально-методичні заняття з теми: «Алгоритм розробки сайту та його наповнення».

Допомога у створенні сайтів ЗНЗ

За потребою

Костюшко В.С.,

Шевчик В.А.

Пугач Р.І.,

учителі інформатики,

керівники ЗНЗ

 

Участь в Інтернет-олімпіадах і наукових проектах,

Використання електронних підручників як засобу самонавчання

Протягом року

Методисти,

керівники м/о, вчителі

 

Активне використання мережевих освітніх технологій в організації науково-методичної роботи;

участь у вебінарах, форумах, відео конференціях тощо.

Згідно планів і графіків роботи

Костюшко В.С.,

методисти, керівники ЗЗСО,

педагоги

 

Здійснення електронного обліку шкільних підручників і навчальних посібників

Вересень-жовтень

червень

 

Рюміна Л.І.

 

Методичний супровід науково-педагогічного проекту «Електронна атестація педагогічних працівників»

Протягом

року

Денисюк С.Ф.,

Костюшко В.С.

 

 

Прийняття і генерування звіту 83-РВК

Жовтень-листопад

 

Денисюк С.Ф.

 

2

 Розробка методичних рекомендацій, інструктивно-методичних листів, концепцій, положень, тощо:

Вересень - червень

 

 

 

Збірки матеріалів районних науково-практичних конференцій, педагогічних читань,діалогів, круглих столів, фестивалів:

-  Методичного  діалогу «Проблема педагогічної творчості  в спадщині В.О.Сухомлинського»

-Конференції «Педагогічна спадщина В.Сухомлинського в освітньому просторі району»

-«Педагогічний лайфхак» з природничих дисциплін «Як зробити урок продуктивним та сучасним»;

 

-

 

- Сучасні тенденції формування змісту системи виховної роботи в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа;

 

Реалізація міжпредметних звязків на уроках фізики»

 

 

 

 

квітень

 

січень

лютий

 

 

 

 

січень

 

 

 

січень

 

 

лютий

 

 

 

 

 

Подшивалкіна Л.П.,методисти

 

Каширець Н.П.

 

 

 

 

Олісейчик В.М.

 

 

 

Костюшко В.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування інноваційної педагогічної системи ЗНЗ

Травень

Подшивалкігна Л.П.,

Пугач Т.М., Федь Р.В.

 

-          Реалізація нових практик та підходів у викладанні іноземної мови.

Квітень

Парфелюк Ю.М.

 

-          Використання педагогічних прийомів формування в учнів предметних компетентностей

Жовтень

Каширець Н.П.

 

-          «Використання інноваційних підходів до реалізації наскрізних змістових ліній»

Березень

Каширець Н.П.

 

Інтегроване навчання. Формування  міжпредметних компетенцій у процесі тематичного навчання Особливості викладання навчальних предметів інтегрованого курсу «Я досліджую світ»

квітень

Ніщик М.В.

 

-          «Мовні табори – технології проведення»

Квітень

Парфелюк Ю.М.

 

 

 

-          Здоровязбережувальне середовище в сучасному дошкільному закладі

жовтень

Ліщинська Л.В.

 

-          Проектна діяльність у сучасному  дошкільному закладі

квітень

Ліщинська Л.В.

 

 

      -Анотований  каталог матеріалів виставок «Творчі сходинки педагогів району»

Березень - квітень

Парфелюк Ю.М.,методисти

 

3.

Висвітлення у засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та перспективного  досвіду педагогів району

Протягом  року

Методисти,

керівники ЗЗСО, ЗДО, ЗПО

 

4.

Виставкова діяльність

 

 

 

Районна виставка «Творчі сходинки педагогів району»

Серпень

Квітень

Парфелюк Ю.М.

Методисти

 

Виставка нових надходжень методичної літератури

Згіднонадходжень

Ліщинська Л.В.,

Методисти

 

Виставка нових підручників за новими програмами

Вересень-

грудень

Рюміна Л.І.,Ліщинська Л.В.

Методисти

 

 Тематичні виставки матеріалів періодичних видань за розділами і напрямами

Протягом

року

Методисти

 

Виставка матеріалів перспективного педагогічного досвіду вчителів району

Квітень

Денисюк С.Ф., Парфелюк Ю.М.

Методисти

 

Виставка напрацювань педагогів, переможців та лауреатів районних, обласних, Всеукраїнських конкурсів

Січень,

березень,

квітень

Ніщик М.В.

методисти

 

Презентації авторських друкованих та електронних матеріалів педагогів району

Березень,

згідно планів роботи м/о, семінарів

Денисюк С.Ф.,

методисти

 

Виставки до знаменних та памятних дат року

Протягом року

Ліщинська Л.В.

Методисти

 

 

5. Аналіз, поновлення та поповнення бази даних:

 

 

 

 

- кадрового забезпечення

Вересень

Денисюк С.Ф.,

Ліщинська Л.В.

 

 

- чисельності і складу педагогічних працівників

Жовтень

Денисюк С.Ф.,

Ліщинська Л.В.

 

 

- молодих учителів, вихователів

Вересень

Денисюк С.Ф.,

Ліщинська Л.В.

 

 

- директори освітніх установ, ЗНВР, ЗВР

Вересень

Подшивалкіна Л.П.

 

 

 

- вчителів по предметах

Вересень

Методисти

 

 

- соціальний паспорт району

Вересень

Олісейчик В.М.

 

 

- паспорт шкільних бібліотек

Вересень

Рюміна Л.І.

 

 

-шкіл сприяння здоровю           

Вересень

Олісейчик В.М.

 

 

- графік  проведення методичних заходів з відзначення 100-річчя з дня народження  В.О.Сухомлинського на базі опорних закладів освітніх округів

  Вересень-жовтень

Подшивалкіна Л.П.,

методисти (згідно методичних зон)

 

 

- списку осіб зарахованих до кадрового резерву управлінських кадрів

Жовтень

Денисюк С.Ф.

 

 

- про педагогів ДНЗ, які атестуються у 2019 році

Жовтень

Ліщинська Л.В.

 

 

- про вчителів, які атестуються у 2018  році

Листопад

Денисюк С.Ф.

 

 

- картотека забезпеченості шкіл підручниками

Вересень – травень

Рюміна Л.І.

 

 

- моніторинг навчальних досягнень учнів

Грудень-травень

Методисти (по предметах)

 

 

- моніторинг рівня вихованості школярів

Вересень - травень

Олісейчик В.М.

 

 

- списки педагогічних працівників освітніх установ

Вересень

Денисюк С.Ф.,

Ліщинська Л.В.

 

 

- моніторинг результатів олімпіад, конкурсів

Січень-травень

Олісейчик В.М.

 

методисти

 

 

- узагальнення списків педагогічних працівників, які атестуються районною комісією

березень

Денисюк С.Ф.

 

 

- моніторинг участі шкіл, учасниківпрофесійних конкурсів

Січень

Ніщик М.В.

 

 

- шкільних підручників

Червень

Рюміна Л.І.

 

 

6.    Поповнення районної відеотеки, електронних банків

 

 

 

 

- науково-популярними фільмами

 

Листопад-квітень

Костюшко В.С.

 

 

- з біології, хімії, екології, географії, природознавства

Протягом року

Каширець Н.П.

 

 

- конкурсу „Учитель року”

Січень Лютий Грудень

Ніщик М.В.

 

 

- педагогічних  інновацій

Вересень - травень

Ніщик М.В.

 

 

- педагогічними програмними засобами

 

Протягом року

Костюшко В.С.

 

 

- публікацій педагогів району

Вересень-червень

Ліщинська Л.В.

 

 

- представницькими методичними заходами з педагогічними кадрами та масовими заходами з учнями, окремими семінарськими заняттями

Згідно плану роботи

Подшивалкіна Л.П.

Костюшко В.С.

методисти

 

 

7.   Каталогізація:

 

 

 

 

- відеотеки методичних заходів

Згідно поповнення

Костюшко В.С.

 

 

- матеріалів, наявних в РМК (за матеріалами районної виставки „Творчі сходинки педагогів району”, напрацювань творчих груп, районної школи новаторства та семінарських занять)

Січень-квітень та згідно попоповнення

Парфелюк Ю.М.

методисти

 
         

 

 

8. РОБОТА  БІБЛІОТЕКИ

1

Проведення тематичних книжкових виставок:

«Україна-єдина країна»

 

вересень

«Відносини Україна  - Росія. Історичні, соціальні, географічні аспекти»

січень

«Мова – духовне багатство народу»

березень

«Національно-патріотичне виховання»

березень

Організація тематичних книжкових виставок під час проведення м/о, семінарів, конференцій

Згідно ІІІ розділу плану

2

Проведення виставок книг до знаменних і памятних дат:

 

 

-День Державного ПрапораУкраїни

-День незалежності України

-День знань

-День фізичної культури і спорту

100 років від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського

-Всеукраїнський день бібліотек

- День працівників освіти

- Покрова Пресвятої Богородиці,   - День Українського козацтва

-Міжнародний День Організації Об'єднаних Націй

-День визволення України від нацизму

-День української писемності та мови

-Всесвітній день боротьби зі СНІДом

-Річниця проведення референдуму щодо підтримки набуття незалежності України

-Річниця утворення Волинської області

-День збройних сил України

-День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

-Свято Миколи Чудотворця

-День пам’яті жертв голодоморів в України. Всеукраїнська акція «Засвіти свічку»

- День Соборності України

- Міжнародний день рідної мови

-Міжнародний жіночий день

-День народження Т.Г. Шевченка       

-Всесвітній День поезії

-Міжнародний день дитячої книги

-День визволення Камінь-Каширського району від фашистських загарбників (1944)

- -Міжнародний день памяті Чорнобиля

-День Матері в Україні

-Деньсловянської писемності та культури

-Міжнародний день захисту дітей

- День Скорботи і вшанування памяті жертв війни в Україні

-День Конституції України

23.08

24.08

01.09

09.09

28.09

30.09

07.10

14.10

24.10

28.10

09.11

01.12

 

03.12

04.12

06.12

 

14.12

19.12

 

21.12

22.01

21.02

08.03

09.0

20.03

02.04

19.04

20.04

26.04

13.05

24.05

01.06

22.06

28.06

 

 

 

 

ІХ. Фінансово-господарська діяльність

 

   1.      

Забезпечити повне освоєння бюджетних коштів, виділених на зміцнення навчально-матеріальної бази кабінету.

Протягом року

 

Подшивалкіна Л.П.

 

   2.      

Здійснити поточний ремонт робочих кабінетів

Червень-липень

Подшивалкіна Л.П.

   3.      

Здійснювати заміну папок для ділової документації і методичних матеріалів.

За потребою

Подшивалкіна Л.П.

   4.      

Забезпечити своєчасну і якісну підготовку фінансових документів для оплати масових заходів.

Згідно графіка проведення

 

Подшивалкіна Л.П.

Методисти

   5.      

Поновити практику оплати відряджень вчителям, які залучаються до перевірки олімпіадних, конкурсних робіт та до роботи в журі професійних вчительських конкурсів

Листопад, грудень, згідно проведення конкурсів

Подшивалкіна Л.П.

 

   6.      

Поліпшувати умови праці методистів. Повністю освоїти виділені з даною метою кошти бюджету.

Протягом року

 

Подшивалкіна Л.П.

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 8.

 

 

 

Зміцнювати матеріально-технічну базу РМК, доукомплектувати необхідним сучасним комп’ютерним обладнанням зали, кабінети-трьома ноутбуками; провести заміну 2-х комп’ютерів на більш модернізовані;

     придбати принтер

 

Проаналізувати і здійснити підписку  інформаційно-методичних , науково-методичних видань, всеукраїнських газет, педагогічної преси та ін

 

Протягом року

Вересень-грудень

 

Лютий-червень 

 

 

 

 

Жовтень-листопад

Травень-червень

Подшивалкіна Л.П. спільно з бухгалтерією

 

 

 

 

 

Ліщинська Л.В.

9.

Інвентаризація матеріальних цінностей кабінету.

 

До грудня 2018р.

 

Подшивалкіна Л.П. спільно з бухгалтерією